https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed 2019-01-28 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/et-bedre-sundhedsvaesen 2019-06-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/et-bedre-sundhedsvaesen/udvikling-af-sundhedsvaesenet 2019-05-23 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-sundhedsdata 2018-04-11 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-sundhedsdata/databeskyttelsespolitik 2019-04-30 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-sundhedsdata/databeskyttelsespolitik/sagsbehandling 2019-03-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-sundhedsdata/databeskyttelsespolitik/administration 2018-11-30 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-sundhedsdata/databeskyttelsespolitik/forskning_og_statistik 2018-11-30 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-sundhedsdata/patientbehandling 2018-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-sundhedsdata/dine-data-i-registrene 2018-01-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/sikkerhed-om-dine-data 2017-03-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/sikkerhed-om-dine-data/ansvar-og-regler 2019-03-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-adgang-til-sundhedsdata 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-adgang-til-sundhedsdata/esundhed 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-adgang-til-sundhedsdata/mit-sygehusvalg 2016-10-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-adgang-til-sundhedsdata/faelles-medicinkort 2019-08-23 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-adgang-til-sundhedsdata/faelles-medicinkort/medicin-i-fmk 2019-07-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-adgang-til-sundhedsdata/faelles-medicinkort/spoergsmaal-og-svar-fmk-borger 2019-07-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-adgang-til-sundhedsdata/medstat 2016-08-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-adgang-til-sundhedsdata/ordiprax 2016-08-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-adgang-til-sundhedsdata/det-danske-vaccinationsregister 2019-10-09 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-adgang-til-sundhedsdata/det-danske-vaccinationsregister/spoergsmaal-og-svar-vacciner 2019-06-06 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/info-kritisk-sygdom 2018-08-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/vaevsanvendelsesregisteret 2019-09-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/vaevsanvendelsesregisteret/genetiskeoplysninger 2019-06-21 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter 2019-05-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet 2019-05-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/baggrund-sundhedsdataprogrammet 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/programorganisering 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/programorganisering/referater 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/programplan 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/tema-1 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/tema-1/showcase-id1 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/tema-1/bedre-formidling-praesentation-data-id2 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/tema-1/bi-rammeaftale-id19 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/tema-2 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/tema-2/deling-yderligere-strukturerede-data-id6 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/tema-3 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/tema-3/strategi-bedre-data-brug-id4 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/tema-3/strategi-registreringspraksis-id3 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/tema-3/roller-kompetencer-id11 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/tema-3/datakvalitet-id12 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/tema-3/privacy-id21 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/tema-4 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/tema-4/sunddataplatform-id13 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/tema-4/modernisering-datamodtagelse-id15 2018-08-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/sundhedsdataprogrammet/tema-4/lpr3-id16 2018-09-07 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik 2019-05-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/baggrund 2018-11-30 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/baggrund/sammenhaeng-patientforloeb 2018-06-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/programorganisering 2018-11-16 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/formaal-og-vision 2018-11-16 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/aftaleoversigten 2019-09-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/aftaleoversigten/aftaleoversigten-losning 2018-11-30 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/faelles-stamkort 2019-09-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/planer-og-indsatser 2019-05-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/patientens_maal 2019-06-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/faelles-pilotafproevning 2019-06-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/faelles-pilotafproevning/information-borgere 2019-03-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/faelles-pilotafproevning/information-sundhedsprofessionelle 2019-03-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/faelles-pilotafproevning/evaluering 2019-05-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/it_professionelle 2019-05-21 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/it_professionelle/domaeneanalysemodel 2019-09-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/strategi-for-digital-sundhed 2019-10-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/strategi-for-digital-sundhed/borgeren-som-aktiv-partner 2019-05-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/strategi-for-digital-sundhed/viden-til-tiden 2018-02-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/strategi-for-digital-sundhed/forebyggelse 2018-02-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/strategi-for-digital-sundhed/tillid-og-sikkerhed-om-data 2018-02-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/strategi-for-digital-sundhed/fremdrift-og-felles-byggeblokke 2018-02-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/strategi-for-digital-sundhed/udmoentning-strategi 2019-10-09 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/cyberstrategi 2019-05-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/bestyrelse-data 2019-10-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/bestyrelse-data/moeder-og-referater 2019-10-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/bestyrelse-data/governance 2019-10-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/pro-sekretariatet 2019-05-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/bestyrelse-it 2019-07-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/bestyrelse-it/moeder-og-referater 2019-07-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/bestyrelse-it/forretningsorden 2018-04-30 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer 2019-10-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering 2019-08-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/patientregistrering-feallesindhold 2019-01-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/patientregistrering-feallesindhold/aendringer 2019-01-09 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/patientregistrering-feallesindhold/tidligere-versioner 2018-01-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/registrering-specifkke-omraader 2016-08-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/registrering-specifkke-omraader/skader 2018-05-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/registrering-specifkke-omraader/gynaekologi 2016-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/registrering-specifkke-omraader/sygehusmedicinregisteret 2019-07-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/registrering-specifkke-omraader/horescreening 2016-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/registrering-specifkke-omraader/hjertemonitorering 2018-05-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/registrering-specifkke-omraader/kraeftmonitorering 2019-07-05 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/registrering-specifkke-omraader/kraeft-faellesindhold 2016-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/registrering-specifkke-omraader/patologiske-prover 2018-05-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/registrering-specifkke-omraader/psykiatri 2016-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/registrering-specifkke-omraader/radiologi 2016-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/registrering-specifkke-omraader/telemedicinske-ydelser 2016-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/indberetning-lpr3 2019-07-05 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning 2019-09-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/sei2-indberetnings-vejledninger 2019-09-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-specifikke-omraader 2019-09-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-specifikke-omraader/alkoholikere 2019-02-07 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-specifikke-omraader/aborter 2018-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-specifikke-omraader/bornedatabasen 2019-09-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-specifikke-omraader/dodsattester 2019-05-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-specifikke-omraader/genoptraening 2018-06-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-specifikke-omraader/implantater 2019-09-11 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-specifikke-omraader/herion-metadon 2019-02-07 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-specifikke-omraader/ivf-behandlinger 2019-09-11 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-specifikke-omraader/kraeft-sei 2019-09-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-specifikke-omraader/rituelle-omskaeringer 2017-10-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-specifikke-omraader/sengepladser 2019-07-05 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-specifikke-omraader/somatisk-tvang 2019-07-23 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-specifikke-omraader/stofmisbrugere 2019-07-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-specifikke-omraader/tvang-i-psykiatrien 2019-10-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/minipas 2019-01-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/minipas/i-gang-minipas 2016-12-21 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/minipas/vejledninger-minipas 2018-06-07 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-venteinfo 2019-08-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/information-til-systemleverandoerer 2019-09-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-organisationsregistrering 2019-09-23 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-organisationsregistrering/adgang-sor 2019-09-23 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-organisationsregistrering/registrering-i-sor 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-organisationsregistrering/registrering-i-sor_regioner 2019-06-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-organisationsregistrering/download-udtraek-sor 2019-09-23 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-organisationsregistrering/aendringer-og-opdateringer-sor 2019-05-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-organisationsregistrering/aendringer-og-opdateringer-sor/tidligere-opdateringer-sor 2019-08-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer 2019-09-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/klassifikation-sygdomme 2019-09-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/klassifikation-sygdomme/kodeaendringer 2018-04-23 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/klassifikation-sygdomme/vigtige-rettelser 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/klassifikation-operationer 2018-06-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/icd_11 2019-09-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/download-sks 2018-12-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/kodeonsker-sks 2018-04-23 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/opdateringer-sks 2019-09-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/vaerktojer-sks 2018-04-23 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/hovedgrupper-sks 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/mapningstabeller 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/afdelingsklassifikation 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/afdelingsklassifikation/download-afdelingsklassifikationer 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi 2019-05-29 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/snomed 2018-01-31 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/snomed/licens-snomed 2018-01-31 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/snomed/browsere-snomed 2018-01-30 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/snomed/anvendelse-snomed 2018-04-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/snomed/dansk-snomed 2018-01-30 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/snomed/internationalt-samarbejde-snomed 2019-08-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/snomed/undervisning-snomed 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/snomed/snomed-international 2019-08-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/npu 2017-05-02 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/npu/nye-koder-npu 2016-12-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/npu/koder-og-labterm-npu 2016-12-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/npu/sogevejledning-labterm-npu 2016-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/npu/download-labterm-npu 2019-05-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/npu/download-labterm-npu/downloadfilerapril2019 2019-05-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/npu/nationale-kortnavne-npu 2016-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/npu/standarder-og-litteratur-npu 2016-01-30 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/npu/udgivelser-ifcc-iupac-npu 2016-08-11 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/npu/referencer-npu 2016-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/npu/moder-npu 2017-03-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbs 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbs/baggrund-og-formaal 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbs/begrebsarbejde-nationalt-og-internationalt 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbs/om-arbejdsgrupperne 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbs/om-arbejdsgrupperne/generelle-begreber 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbs/om-arbejdsgrupperne/forebyggelse-sundhedsfremme-og-folkesundhed 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbs/om-arbejdsgrupperne/forloebsbegreber 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbs/om-arbejdsgrupperne/klinisk_administrative-begreber 2018-06-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbs/om-arbejdsgrupperne/klinisk-proces 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbs/om-arbejdsgrupperne/medicineringsbegreber 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbs/om-arbejdsgrupperne/organisatoriske-begreber 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbs/om-arbejdsgrupperne/telemedicinbegreber 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbs/om-arbejdsgrupperne/undersoegelsesbegreber 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbs/om-arbejdsgrupperne/utilsigtede-haendelser 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/nbs/spoergsmaal-og-svar 2018-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-terminologi/ordliste_sundhedsdata 2018-03-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-referencearkitektur-og-standarder 2019-03-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-referencearkitektur-og-standarder/standardkatalog 2019-07-05 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-referencearkitektur-og-standarder/referencearkitekturer 2019-03-07 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-referencearkitektur-og-standarder/udvalg 2019-03-11 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed 2019-03-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed/nis 2018-10-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed/databehandleraftaler 2019-10-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/telemedicin-og-telesundhed 2018-02-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/telemedicin-og-telesundhed/tjekliste 2016-02-16 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services 2019-07-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre 2018-12-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger 2018-08-16 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger/implantatregisteret 2019-02-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger/landspatientregisteret 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger/landspatientregisteret/landspatientregisteret-moderniseres 2019-10-16 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger/sygehusmedicinregisteret 2019-07-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger/laegemiddelstatistikregisteret 2019-10-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger/cancerregisteret 2019-09-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger/tvang-i-psykiatrien 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger/tvang-i-somatikken 2019-08-06 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger/genoptraening 2019-10-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger/stofmisbrugere-i-behandling 2019-07-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger/alkoholbehandlingsregisteret 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/graviditet-foedsler-og-boern 2019-05-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/graviditet-foedsler-og-boern/ivf-registeret 2019-06-11 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/graviditet-foedsler-og-boern/abortregisteret 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/graviditet-foedsler-og-boern/foedselsregisteret 2019-08-09 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/graviditet-foedsler-og-boern/boernedatabasen 2019-10-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/doedsaarsager-og-biologisk-materiale 2018-04-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/doedsaarsager-og-biologisk-materiale/doedsaarsagsregisteret 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/doedsaarsager-og-biologisk-materiale/laboratoriedatabasen 2018-12-03 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/doedsaarsager-og-biologisk-materiale/patologiregisteret 2018-03-27 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sundhedsoekonomi-og-finansiering 2018-04-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sundhedsoekonomi-og-finansiering/sygesikringsregisteret 2019-06-06 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sundhedsoekonomi-og-finansiering/dusas 2016-08-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/personoplysninger-og-sundhedsfaglig-beskaeftigelse 2018-11-27 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/personoplysninger-og-sundhedsfaglig-beskaeftigelse/cpr-registeret 2019-09-23 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/personoplysninger-og-sundhedsfaglig-beskaeftigelse/sessionsregisteret 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/personoplysninger-og-sundhedsfaglig-beskaeftigelse/yderregisteret 2018-11-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/testamenter-og-organdonation 2018-11-27 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/testamenter-og-organdonation/vaevsanvendelsesregisteret 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/testamenter-og-organdonation/behandlingstestamenteregisteret 2019-09-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/testamenter-og-organdonation/organdonorregisteret 2019-09-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/testamenter-og-organdonation/livstestamenteregisteret 2019-01-03 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort 2019-02-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/baggrund-og-vision-fmk 2018-06-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/status-og-overblik-fmk 2019-05-09 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/statistik-fmk 2019-01-30 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/spoergsmaal-og-svar-fmk 2019-09-30 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/organisation-fmk 2018-06-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/organisation-fmk/fmk-governance 2018-06-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/organisation-fmk/klinikerforum-fmk 2018-06-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle 2019-07-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle/dosisdispensering 2019-10-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle/spoergsmaal-og-svar-dosis 2019-09-30 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle/support-klinikere 2019-04-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-it-professionelle 2018-06-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-it-professionelle/henvendelser-til-servicedesk 2019-04-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/support 2019-04-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-kliniske-kvalitetsdatabaser 2019-10-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-kliniske-kvalitetsdatabaser/ansoegning-om-godkendelse-kkdb 2019-05-16 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-vaccinationsregisteret 2019-06-11 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-vaccinationsregisteret/formaal-og-baggrund-ddv 2019-06-11 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-vaccinationsregisteret/spoergsmaal-og-svar-ddv 2019-06-11 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-sor 2018-05-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-nsp 2019-04-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-services-nsi 2018-08-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-lukket-esundhed 2019-06-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-lukket-esundhed/ordipraxplus 2019-07-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-lukket-esundhed/koes 2019-08-28 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-min-laege-app 2019-06-28 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering 2019-10-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/gruppering-drg 2019-08-28 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/gruppering-drg/aendringer-drg 2019-08-28 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/gruppering-drg/grupperingsnogler-drg 2019-08-28 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/gruppering-drg/logiktabeller-drg 2019-08-28 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/gruppering-drg/visual-drg 2019-08-28 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/gruppering-drg/interaktiv-drg 2019-08-28 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/takster-drg 2019-08-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/takster-drg/takster-2020 2019-10-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/takster-drg/takster-2019 2019-08-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/takster-drg/takster-2018 2019-08-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/takster-drg/takster-2017 2019-08-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/takster-drg/takster-2016 2019-08-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/takster-drg/takster-2015 2019-08-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/takster-drg/takster-2014 2019-08-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/takster-drg/takster-2013 2019-08-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/takster-drg/takster-2012 2019-08-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/takster-drg/takster-2011 2019-08-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/driftsudgifter-drg 2019-08-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/driftsudgifter-drg/driftsudgifter-2018 2019-08-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/driftsudgifter-drg/driftsudgifter-2017 2019-08-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/driftsudgifter-drg/driftsudgifter-2016 2019-08-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/driftsudgifter-drg/driftsudgifter-2015 2019-08-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser 2019-07-05 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/monitoreringer 2017-03-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/monitoreringer/kraeft 2019-06-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/monitoreringer/kraeft/monitoreringsmodeller-kraeft 2019-07-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/monitoreringer/hjerte 2017-03-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/monitoreringer/hjerte/monitoreringsmodeller-hjerte 2017-03-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/monitoreringer/udredningsretten 2018-09-07 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/monitoreringer/udredningsretten/monitoreringsmodeller-udredningsret 2018-09-07 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet 2019-09-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/det-sammenhaengende-sundhedsvaesen 2019-10-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/hoejeste-udgifter-i-sundhedsvaesenet 2019-04-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/synlige-resultater 2019-09-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/almenpraksis 2018-09-07 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/tandpleje 2019-08-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/forbrug-sundhedsvaesen 2017-11-28 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/produktivitet-i-sygehussektoren 2018-09-07 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/sundhedsydelser-og-arbejdsmarkedstilknytning 2018-09-07 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/foerstegangsdiagnosticerede-i-psykiatrien 2018-09-07 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/genindlaeggelser-psykiatri 2018-03-27 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/ventetid-somatik-og-psykiatri 2018-11-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/faerdigbehandlingsdage-i-psykiatrien 2019-03-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/noegletal-om-sundhedsvaesenet 2019-04-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme 2019-09-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/alvorlig-sygdom_pakkeforloeb 2019-09-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/demens 2019-09-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/diabetis-_-type_2 2019-09-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/knogleskoerhed 2019-09-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/kondylomer 2019-09-30 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/kronisk_obstruktiv_lungesygdom 2019-09-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/kraeft-_-cancerregisteret 2019-09-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/kraeft-_-fakta 2019-09-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/kraeft_henvisende_instanser 2019-09-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/kraeft-_-komorbiditet 2019-09-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/kraeft_kraeftpakker 2019-09-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/kraeft_overlevelse 2019-09-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/multisygdom 2019-09-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/tvang-i-psykiatrien 2019-08-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sygdomme/aeldre-medicinske-patienter 2019-08-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler 2016-08-23 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/kvartalets-medicinsalg 2019-05-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/kvartalets-medicinsalg/medicinforbrug-datagrundlag 2016-08-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser 2018-08-31 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-adhd 2017-03-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om--antidepressiva 2017-08-11 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-antipsykotika 2019-08-06 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-astma-kol-medicin 2018-07-03 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-benzodiazepiner 2018-07-06 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-diabetesmedicin 2016-08-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-haandkoebslaegemidler 2016-08-23 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-medicinsk-cannabis 2019-08-16 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-midler-mod-knogleskoerhed 2018-03-27 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-p-piller 2018-03-27 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-rygeafvaenningsmidler 2016-08-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-smertestillende-medicin 2019-07-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-sovemedicin 2019-08-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-sygehusmedicin 2018-03-27 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/analyser-om-vacciner 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/emnespecifikke-analyser/andre-laegemiddelgrupper 2018-07-03 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/udgifter-til-medicintilskud 2019-08-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/5-aarsstatistik 2019-07-03 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/dosisdispenserede-laegemidler 2018-03-27 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/laegemidler/atc-og-ddd 2018-03-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/andre-analyser-og-rapporter 2016-01-29 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/andre-analyser-og-rapporter/doedsaarsagsregisteret 2019-07-30 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/andre-analyser-og-rapporter/alkoholstatistik 2019-02-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/andre-analyser-og-rapporter/udgifter-i-psykiatrien 2018-09-07 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/andre-analyser-og-rapporter/assisteret-reproduktion 2019-10-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/andre-analyser-og-rapporter/praediktionsmodeller-kol 2017-11-28 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/kort_nyt 2019-08-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/search 2016-01-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice 2019-10-07 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/aendringer-lpr-og-sei 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/for-du-soger 2019-05-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/for-du-soger/lovgivning-og-tilladelser 2019-05-06 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/for-du-soger/beskrivelse-af-projekt-og-data 2019-05-06 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/for-du-soger/registre-og-dokumentation 2019-07-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/for-du-soger/ansog-om-autorisation 2019-08-16 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/for-du-soger/oprettelse-af-brugere 2019-05-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/ansog-om-data 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/ansog-om-data/data-pa-forskermaskinen 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/ansog-om-data/udtrak_fra_forskermaskinen 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/ansog-om-data/adresseudtrek 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/ansog-om-data/data-til-danmarks-statistik 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/ansog-om-data/cpr_populationsudtrek 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/ansog-om-data/statistikudtrak 2019-05-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/ansog-om-data/biologisk-materiale 2019-05-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/ansog-om-data/hjelp-til-din-ansogning 2019-05-27 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/tjek-status-paa-din-ansogning 2019-05-06 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/forskermaskinen 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/forskermaskinen/faste-dataset-eller-views 2019-05-06 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/forskermaskinen/projektdatabase 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/forskermaskinen/egne-data-pa-forskermaskinen 2019-07-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/forskermaskinen/sadan-arbejder-du-pa-forskermaskinen 2019-06-27 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/leveringsbetingelser 2019-06-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/leveringsbetingelser/priser-og-fakturering 2019-06-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/leveringsbetingelser/leveringstid 2019-05-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/leveringsbetingelser/klage 2019-05-03 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/indsendelse-af-data 2019-05-03 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice 2019-07-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/ny_struktur_for_drg_2018 2019-09-16 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/lpr_ikke_klar_forskning 2019-07-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/krav_til_egne_data 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/adgang_til_laboratoriedata_9_maj_2018 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/projektbeskrivelse-7okt2019 2019-10-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/foerste_aar_med_forskermaskinen 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/fysisk_levering_af_data 2019-09-16 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/hjemsendelse_af_analyseresultater 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/ikke_flere_usb_stick 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/kend_din_forskermaskine 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/kortere_leveringstid 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/landspatientregistret_moderniseres 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/ny_type_data_om_doedsaarsager 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/ny_vejledning_07052019 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/nye_databeskyttelsesregler 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/nye_priser 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/nyt_register_ruks 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/sessionsregistret_lukkes 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/tilgaengelige_data_lpr2018 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/udfases_2018 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/om-forskerservice/nyheder_forskerservice/undtagelser_fra_forskermaskinen 2019-06-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder 2019-05-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019 2019-05-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/kondylomer_300919 2019-09-30 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/seminar_strategi_digital_sundhed_260919 2019-09-26 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/sovemedicin_born_og_unge_07082019 2019-08-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/lpr3_status_05072019 2019-07-05 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/cannabis_05072019 2019-07-05 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/antibiotika_27062019 2019-08-06 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/ny_afdelingschef_27062019 2019-08-06 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/folkemoedenu_12062019 2019-06-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/ny_service_til_boernefamilier_211019 2019-10-21 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/antipsyk2018_28062019 2019-08-06 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/fmk_fejl_04062019 2019-06-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/foedsler_28052019 2019-06-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/genoptraening_171019 2019-10-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/kighostevaccination_200919 2019-09-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/kritik_fra_rigsrevisionen_190816 2019-08-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/lpr3_status_111019 2019-10-11 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/naar_cybersikkerhed_trues_24052019 2019-06-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/sengepladser_24052019 2019-06-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/cyberstrategi_engelsk_03052019 2019-05-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/eng_cyberstrategy_03052019 2019-05-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/fedmeoperationer_30042019 2019-05-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/tvang_i_psykiatrien_29042019 2019-05-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/analyse_appguide_03052019 2019-05-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/cancer_aarsrappport2018_16052019 2019-06-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/nyt_esundhed_03052019 2019-05-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/semaglutid_25042019 2019-05-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/tandplejeprognose_15042019 2019-05-14 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/laegeprognose_12042019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/ezetimib_medicin_11042019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/beskaeftigede_ved_sygehuse_10042019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/tusinder_bruger_min_laege_09042019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/tramadol_05042019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/aborter18_05042019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/lpr3_uddatabrev_marts_28032019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/aabne_data_15032019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/kontakter_paa_tvaers_08032019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/udredningsret_4k18_08032019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/folkemoede_2019_marts_07032019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/lpr3_i_hele_dk_07032019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/faerdigbehandlingsdage_i_psykiatrien_01032019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/medicinsk_cannabis_2018_03042019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/organisationsaendringer_29032019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/tandfyldninger_28022019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/cannabis_q318_27022019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/tramadol_28022019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/flere_pakkeforloeb_kraeft_28022019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/reproduktion_22022019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/hjemmehjaelp_22022019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/lpr3_i_luften_04022019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/sei2_01022019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/samletpatientoverblik_test_30012019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/min_laege_app_26012019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/nsp_rekord_23012019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/lpr3_brev_09012019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/cyberstrategi_07012019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/arbejdsstyrke_08022019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/behandlingstestamentet_02012019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/varierende_ventetider_1502019 2019-04-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018 2018-12-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/behandlingstestamente_14122018 2019-01-08 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/samlede_udgifter_14122018 2018-12-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/fastholdelse_i_psykiatrien_13122018 2018-12-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/plejehjemsoversigten_12122018 2018-12-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/sundhedsdataprogram_til_2020_06122018 2018-12-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/cancerregisteret_2017_18122018 2019-01-03 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/dodsarsagsreg_2017_19122018 2019-07-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/fmkprint_07122018 2018-12-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/forslag_sundhedslov_13122018 2018-12-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/hoejeste_udgifter_14122018 2018-12-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/juleferie_21122018 2019-01-03 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/lettere_at_blive_bloddonor_041218 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/ridderkors_21122018 2019-01-03 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/udredningsret_07122018 2018-12-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/flere_behandlet_pakkeforloeb_for_kraeft_30112018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/knogleskoerhed_27112018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/europamestre_til_onlineaftaler_22112018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/medicinsk_cannabis_2kvt2018_21112018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/kondylomer2017_16112018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/sovemedicin_bornogunge_2017_01112018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/afdeling_cybersikkerhed_01112018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/jubilaeum_01112018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/lagedage_12112018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/medstat_2017_22102018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/serviceplatform_hojt_sikkerhedsniveau_21112018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/strategi_for_digital_sundhed_09102018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/omsetning_blodfortyndende_fordoblet_17092018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/monitorering_udredningsretten_-2_kv_2018_07092018 2018-12-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/kort_nyt_05092018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/pro_konference_10102018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/noegletal_fra_sundhedsvaesenet_03092018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/knap_hver-5_demente_har-koebt_antipsykotika_2017_31082018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/flere_i_pakkeforloeb_for_kraeft_31082018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/faerrre_langtidsbrugere_af_opioider_2017_24082018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/sds_i_offensiv_mod_cyberangreb_09082018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/faerre_brugere_af_sove_og_angstdaempende_medicin_05072018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/forskermaskine_1_5_klar_19082018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/sds_styrker_loebende_informationssikkerheden_06072018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/hoeje_foedselstal_fortsaetter_27062018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/stadig_flere_med_kroniske_sygdomme_21062018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/flere_overlever_kraeft_15062018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/vi-passer-fortsat-godt-paa-borgernes-sundhedsdata_25052018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/flere_behandlet_for_kraeft_18052018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/forlobstid_til_kraftbehandling_16052018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/danmark_foregangsland_for_tyskland_04062018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/data_udspil_08062018 2019-07-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/faerre_borgere_med_kol-_faar_inhalationssteroid_11062018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/medicinsk_cannabis_ny_kvartalsvis_monitorering_14062018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/monitorering_af_kraeftomraadet_31052018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/nis_direktiv_15052018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/nye-tal-fra-monitorering-af-indlaeggelse-af-nyfoedte_28052018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/sundhedsdata_paa_folkemoedet_14062018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/udredningsret_1kv18_08062018 2018-12-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/indblik-medicinsk-cannabis-januar18_12032018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/udredningsret-4kv17_09032018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/kraeftmonitorering-4kv17_28022018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/rigsrevision-ransomware_21022018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/film-om-pro_07022018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/psykiske-lidelser-boern_unge_06012018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/indblik_born_og_psykofarmaka_13042018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/indblik_medicinsk_cannabis_februar18_26042018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/medicinforbrugoverblik-3kv17_30012018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/melatonin_born_og_unge_sovemedicin-13042018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/ny-forskermaskine_25012018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/psykisk_lidelse_17042018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/nye-laegemidler_18012018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/medicinforbrugoverblik-2kv17_22012018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/ny-chef-direktionssekretariatet_19012018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/kraeftmistanke-egen-laege_17012018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/strategi-for-digital-sundhed_16012018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/assisteret-reproduktion-2016_04122018 2018-12-04 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017 2019-04-01 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/cancerregisteret-2016_15122017 2017-12-15 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/pro_oplaeg_oecd_moede_12122017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/monitorering-udredningsret-3kv17_08122017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/analyse-psykiatri-tvang-voksne_05122017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/analyse-psykiatri-tvang-born-unge_05122017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/diagnostiske-pakkeforlob_2013_2016_01122017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/kraeftmonitorering-3kv17_30112017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/noegletal-regionale-kontakter_21112017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/gravides-laegemiddelindkob_13112017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/doedsaarssagsregistret_2016_07112017 2019-07-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/om-udtalelse-datatilsynet_02102017 2018-08-16 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/monitorering-nyfoedte-1halvaar-2017_25092017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/foedselsregistret-tal-2016_15092017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/sds_nyhedsservice_13092017 2018-08-16 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/monitorering-udredningsret-2kv17_08092017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/kraeftmonitorering-2kv17_31082017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/nye-laegemidler-2kv17_24082017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/scales_underskrift_sei2_07082017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/medicinforbrugoverblik-1kv17_04072017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/medicinforbrug-indblik-antidepressiver_04072017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/melatonin-monitorering_26062017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/udredningsret-1kv17_09062017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/flere-overlever-kraeft_07062017 2019-06-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/kraeftmonitorering-1kv17_31052017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/nye-laegemidler-1kv17_29052017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/lidt-faerre-behandlet-kraeftpakkeforloeb-16_19052017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/drgsystem-kina_18052017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/monitorering-nyfoedte-2016_24042017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/nye-laegemidler-4kv16_27032017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/systemfejl-minlog_22032017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/medicinforbrugoverblik-4kv16_21032017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/monitorering-udredningsret-4kv16_10032017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/nye-tal-laegemidler-medstat-2016_03032016 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/kraeftmonitorering-4kv16_28022017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/frasalg-diagnostica-vaccine_17012017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/sds-ny-strategi_13012017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/genindlaeggelser-psykiatriske-sundhedvaesen_06012017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/assisteret-reproduktion-2015_06012017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/pro-sekretariat-sds_05012017 2017-12-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016 2016-09-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/nye-laegemidler-3kv16_19122016 2016-12-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/udredningsretten-3kv16_16122016 2017-03-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/cancerregistret-2015_16122016 2019-06-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/hjertemonitorering-3kv16_16122016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/nye-afdelingschefer-kos-dfi_13122016 2016-12-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/medicinforbrugoverblik-3kv16_13122016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/kraeftmonitorering-3kv16_30112016 2017-02-28 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/doedsaarssagsregistret_2015_29112016 2019-07-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/kol-analyse-kontakt-omkostning_25112016 2018-08-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/fmk-app_21112016 2019-07-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/danskernes-sundhedsforbrug_analyse_17112016 2018-08-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/lpr_avanceret_nyt-sogevaerktoej_16112016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/forskerservice-leverancer_03112016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/sundhedsdatatprogrammet-projektideer-vurderes_26102016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/mitsygehusvalg_dk-luften_26102016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/nye-laegemidler-2kv16_12102016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/csc-leverandor-lpr3_05102016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/sundhedsdataprogrammet-projektideer-indkaldes_05102016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/ventetid-operation-psykiatri-2015_29092016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/monitorering-nyfodte-1kv16_26092016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/noegletal-regionale-kontakter_23092016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/referencearkitektur-udtalelse_21092016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/monitorering-udredningsret2kv16_16092016 2017-03-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/hjertemonitorering-2kv16_16092016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/medicinforbrugoverblik-2kv16_12092016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/kraeftmonitorering-2kv16_08092016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/sds-sundhedsdataprogram_07092016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/redegorelse-anbefalet-brev_06092016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/styrelse-beklager-forkert-mail_02092016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/kraeftmistanke-egen-laege_26082016 2019-07-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/diagnostiske-pakkeforlob_26082016 2019-07-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/medicinforbrugindblik-16_kommunale-forskelle-adhd_18082016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/nye-laegemidler-1kv16_14072016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/hjertemonitorering-1kv16_10062016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/monitorering-udredningsret-1kv16_10062016 2017-03-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/vejledning-informationssikkerhed_02062016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/kraeftmonitorering-1kv16_31052016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/demente-indlaegges-mindre_230516 2019-07-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/projekt-nye-veje-digitalt-samarbejde-patienter_20052016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/flere-overlever-kraeft_20052016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/medicinforbrugoverblik-1kv16_18052016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/landspatientregistreret-tilbudsfase_13052016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/flere-behandlet-kraeft-pakkeforloeb-15_13052016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/ny-leder-forskerservice_12052016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/medstat-opdateret-15_29042016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/monitorering-nyfodte-15_25042016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/aeldre-medicinske-patienter-sundhedsvaesen_14042016 2018-08-17 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/fald-boern-unge-behandling-antidepressiva_30032016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/fortsat-stigning-blodfortyndende-leagemidler_18032016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/indlaeggelse-af-nyfoedte-nu-paa-esundhed_14032016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/monitorering-udredningsret_4kv15_11032016 2017-03-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/hjertemonitorering-4kv15_11032016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/nye-laegemidler-opdateret-4kv15_08032015 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/kraeftmonitorering-4kv15_29022016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/medicinforbrugoverblik-4kv15_10022016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/ny-hjemmeside_01022016 2016-12-19 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2015 2016-09-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2015/kolesterolsaenkende-laegemidler_18122015 2016-02-29 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2015/flere-behandling-kol_18122015 2016-02-29 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2015/produktivitet-sygehussektor_16122015 2019-07-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2015/doedeligheden-falder-2014_15122015 2019-07-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2015/flere-faar-kraeft-2014_1412215 2017-05-16 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2015/hver-13,-d-,-nyfoedt-undfanget-klinik_12112015 2016-02-29 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2015/monitorering-pakkeforloeb-hjerte-3kv15_11122015 2016-02-29 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2015/monitorering-udredningsret_3kv15_11122015 2017-03-10 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2015/85-procent-behandlet-kraeft-pakkeforloeb_30112015 2016-02-29 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2015/praediktionsmodel-risiko-indlaeggelse_09112015 2019-07-24 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2015/etablering-sundhedsdatastyrelsen_01112015 2016-02-29 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/tilmeld-nyhedsservice 2018-07-06 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/tilmeld-nyhedsservice/afmeldingsbekraeftelse 2018-05-25 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/tilmeld-nyhedsservice/tilmeldingsbekraeftelse 2019-01-03 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/om-os 2019-05-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/om-os/strategi-2020 2019-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/om-os/strategi-2020/kerneopgave-og-vaerdier 2019-03-12 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/om-os/organisation 2019-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/om-os/praestationsafhaengig-loen 2019-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/om-os/aarsrapport 2019-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/om-os/aabent-hus 2019-08-28 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/om-os/folkemoedet-2019 2019-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/om-os/ledige-stillinger 2019-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/om-os/ledige-stillinger/naar-du-soeger 2018-07-06 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/om-os/ledige-stillinger/loentilskud-mm 2018-11-13 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/om-os/om-hjemmesiden 2019-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/om-os/om-hjemmesiden/cookies 2019-08-20 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/om-os/om-hjemmesiden/privatlivspolitik 2019-08-09 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/om-os/om-hjemmesiden/rss-feed 2016-02-23 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/kontakt 2019-08-16 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/kontakt/presse 2019-10-11 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/kontakt/presse/pressebilleder 2019-08-22 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/kontakt/sikker-email 2016-11-18 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/sitemap 2016-01-11 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/test 2016-01-11 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/search 2016-01-11 daily 0.5 https://www.sundhedsdatastyrelsen.dk/da/googlesitemap 2016-01-11 daily 0.5