Om ICD-11

WHO’s 11. udgave af den internationale klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede tilstande, ICD-11, er udkommet internationalt og skal i de kommende år udrulles i det danske sundhedsvæsen.

Kontakt

ICD-klassifikationen er grundlaget for sygdoms- og dødsårsagsregistreringen i Danmark og indgår i Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem. ICD er en forkortelse af ’International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems’. 

Danmark har tilsluttet sig WHO-nomenklaturforordningen fra 1967, og det betyder, at vi er forpligtet til at bruge den nyeste version af ICD til rapportering af international statistik om sygdomme og dødsårsager. 

Den nuværende klassifikation, ICD-10, stammer fra 1989 og blev taget i brug i Danmark i 1994. Der er nu udviklet en ny version, der er digital og afspejler nutidig sygdomsopfattelse. På World Health Assembly i maj 2019 blev medlemslandene, inklusive Danmark, enige om at tage ICD-11 i brug – i princippet med virkning pr. 1. januar 2022. Flere lande, herunder Danmark, vil dog først på et senere tidspunkt kunne overgå til at benytte ICD-11 til patientregistrering mv., da det kræver forberedelse og omstilling af it-systemer.

Målet er, at Danmark får implementeret en international, standardiseret, tidssvarende og digital diagnoseklassifikation, der bedst muligt understøtter den kliniske dokumentation af diagnoser.

ICD-11

Her kan du se den senest publicerede udgave af ICD-11:

Gå til ICD-11 på WHO’s hjemmeside

Værd at vide om ICD-11

 • Hvad er ICD-11?

  ICD-11 er den 11. reviderede version af WHO’s International Classification of Diseases and Health Related Problems. På dansk: Klassifikation af sygdomme og helbredsrelaterede tilstande, i daglig tale blot diagnoseklassifikationen og afløseren for ICD-10. 

  ICD-11 er et opdateret og klinisk relevant klassifikationssystem, der fx giver mulighed for at tælle og identificere et enkelt lands mest presserende sundhedsproblemer.

  ICD-11 indeholder helbredstilstande og ulykker, der er tildelt ICD–11-koder, hvilket muliggør registrering af data, der kan bruges til at udforme effektive folkesundhedspolitikker og måle deres virkning eller til klinisk dokumentation af patienters tilstand.

  Læs mere om ICD-11 på WHO’s hjemmeside

 • Hvad er nyt i ICD-11 i forhold til ICD-10?

  Denne 11. revision er resultatet af et hidtil uset samarbejde mellem klinikere, statistikere, klassifikations- og it-eksperter fra hele verden.

  ICD-11 er udarbejdet og udgivet digitalt, og det er en stor forbedring i forhold til nutidigt behov. Dens indhold afspejler vigtige fremskridt indenfor videnskab og medicin, og klassifikationen er opdateret med den nyeste viden inden for sygdomsbehandling og -forebyggelse. Blandt andet er psykiatrikapitlet blevet opdateret, og der er kommet nye kapitler om fx sygdomme i immunsystemet, søvn-vågen-forstyrrelser og forhold relateret til seksuel sundhed.

  ICD-11 præsenteres på WHO’s hjemmeside sammen med en pakke af webtjenester inklusiv flersproget support og indbygget brugervejledning. Den lettilgængelige og transparente platform giver alle med interesse for medicinsk registrering mulighed for at foreslå ændringer eller tilføjelser til ICD-11 og se og diskutere disse forslag.
  Oprettelsen af supplerende koder i X-kapitlet giver mulighed for fleksibel tilføjelse af detaljer, der er relevante for klinisk dokumentation, og dokumentere eksempelvis sværhedsgraden af tilstande, anatomi eller histopatologi.

 • Hvornår kommer de nye diagnoser til Danmark?

  Vi kan endnu ikke sige, hvornår den nye klassifikation bliver indført i Danmark. Der ligger et stort arbejde med at sikre, at alle de it-systemer, der bruger ICD i dag, bliver i stand til at håndtere den nye klassifikation.

 • Hvad betyder det for mig som borger?

  Som borger vil du formentlig ikke mærke noget særligt til indførelsen af ICD-11. Nogle vil måske opleve, at den sygdom, som de har kendt under ét navn, måske får et nyt navn, eller at det, de lider af, nu får en selvstændig betegnelse i diagnoselisten. 

  Men det er primært de sundhedsfaglige og andre, som bruger klassifikationen som dagligt arbejdsredskab, der vil opleve, at den nye version af ICD giver nogle nye muligheder, som den gamle version ikke havde.

 • Er ICD-11 en liste over godkendte eller anerkendte diagnoser?

  ICD-11 er ikke en liste over godkendte diagnoser eller sygdomme. Der er ingen myndigheder i Danmark, der godkender diagnoser, og behandling af sygdomme afhænger ikke af, om de er i klassifikationen eller ej. 

  ICD-11 er primært til statistiske formål. Derfor er der nogle diagnoser, der specifikt findes i ICD-11, og andre, der hører under uspecifikke restgrupper.

 • Hvad betyder det for mig som sundhedsfaglig?

  For dig som sundhedsfaglig betyder ICD-11, at der er kommet et nyt klassifikationssystem, der i sin struktur er født digital. Foruden at være opdateret med den nyeste faglige viden giver det nye muligheder for supplerende registrering af detaljer for mange af sygdomsgrupperne og – særligt for psykiatriens område – nye kliniske beskrivelser og diagnostiske krav og anbefalinger for de enkelte sygdomme.

 • Hvordan kan jeg som sundhedsfaglig bidrage til arbejdet?

  Der er flere muligheder for at bidrage til arbejdet med ICD-11. Internationalt kan du lade dig registrere som bruger på WHO’s Maintenance Platform og kommentere og komme med forbedringsforslag.

  Gå til Maintenance Platform for the WHO Family of International Classifications

  Nationalt kan du via kodeønsker tilsvarende gøre opmærksom på muligheder for forbedring.

 • Hvor finder jeg WHO’s information om ICD-11?

  WHO har en lang række sider om ICD-11. Her er links til sider, der er gode at kende:

  ICD-11
  Her kan du se den senest publicerede udgave af ICD-11:
  Gå til ICD-11 på WHO’s hjemmeside

  ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics
  De begreber, der er beregnet til brug for dødeligheds- og sygdomsstatistiske formål, præsenteres i klassifikationen ICD-11 Mortality and Morbidity:
  Gå til ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics 

  Maintenance Platform for the WHO Family of International Classifications
  Maintenance Platform indeholder endnu ikke udgivne versioner af WHO Family of International Classifications. Man kan registrere sig som bruger på platformen, hvis man ønsker at skrive forslag eller kommentarer og dermed bidrage til udviklingen af klassifikationerne:
  Gå til Maintenance Platform for the WHO Family of International Classifications

 • Bliver ICD-11 oversat til dansk?

  Ja, men der er endnu ikke sat en dato for, hvornår en dansk oversættelse af ICD-11 vil være klar.

 • Hvad er relationen mellem Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem og ICD-11?

  ICD indgår i en dansk oversat og tilpasset version i Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem og indeholder grundlæggende begreber for diagnoser, dvs. for sygdomme og andre helbredsrelaterede tilstande.

 • Hvad er relationen mellem Landspatientregisteret og ICD-11?

  Til indberetning til Landspatientregisteret bruges en dansk tilpasset version af WHO’s internationale diagnoseklassifikation. Den danske version udgives som en del af Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem.

 • Kan man allerede nu få adgang til at se kapitel 06 over mentale sygdomme i ICD-11?

  Ja, men kun de internationale versioner. Der er dog igangsat et arbejde med oversættelse af ICD-11's kapitel 06 ’Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders’ til dansk.

  Læs om arbejdet med at oversætte kapitel 06

 • Kan man købe ICD-11 som en bog?

  Nej, ICD-11 er udarbejdet og udgivet som et digitalt produkt. Det er muligt selv at downloade printvenlige filer fra den engelsksprogede version:

  Download printvenlig udgave på WHO’s hjemmeside

  Du finder ’Print Versions’ under ’Info’-fanen.