06.07.2022

Oversættelse af ’Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders’

Kontakt

I 2020 tog både Specialpsykologisk Diagnoseudvalg og Dansk Psykiatrisk Selskab kontakt til Sundhedsdatastyrelsen med henblik på at indgå i et samarbejde om oversættelse og implementering af ICD-11. I slutningen af 2020 blev psykiaternes og psykologernes respektive formænd for de faglige selskabers diagnoseudvalg og Sundhedsdatastyrelsen enige om et samarbejde om oversættelsen af ICD-11's kapitel 06 ’Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders´ fra ICD’s engelsksprogede tekster til dansk. 

På den baggrund nedsatte Sundhedsdatastyrelsen i december 2020 en kernegruppe, der fungerer som følgegruppe for oversættelsen af kapitel 06 i ICD-11, og der blev formuleret et kommissorium for samarbejdet om oversættelsen. Oversættelsesarbejdet dækker ICD-11’s titler og korte beskrivelser af faglige begreber samt den vejledning, der svarer til Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines, der knytter sig til kapitel V i ICD-10, og som i ICD-11 knytter sig til kapitel 06 og har arbejdstitlen ’Clinical Descriptions and Diagnostic Requirements’.

Organisering

Kernegruppens medlemmer er repræsentanter fra de relevante videnskabelige selskaber og Sundhedsdatastyrelsens specialister inden for klassifikationer og terminologi: 

Der er udpeget to projektledere til oversættelsesarbejdet – klinisk professor i psykiatri og overlæge René Nielsen, formand for Diagnoseudvalget under Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, og speciallæge i samfundsmedicin, afdelingslæge Solvejg Bang fra Sundhedsdatastyrelsen. 

Rekruttering og opstart 

Gennem de videnskabelige selskaber er der udpeget specialfaglige eksperter bestående primært af psykiatriske speciallæger og specialpsykologer i psykiatri. I slutningen af 2021 blev der afholdt et første orienteringsmøde for alle de tilmeldte eksperter om oversættelsesprojektet og om forventninger til forløbet og processen. Der blev afholdt opstartsmøder i de enkelte oversættelsesgrupper inden oversættelsesarbejdet for alvor gik i gang i starten af 2022. 

Hver oversættelsesgruppe består af mellem 3 og 12 personer inklusiv en tovholder, som varetager de praktiske opgaver med mødeindkaldelse og dialog med projektledere og kernegruppe. 

Sundhedsdatastyrelsen har modtaget den seneste opdaterede fil med ’Clinical Descriptions and Diagnostic Requirements’ fra WHO, og selvom der stadig kan komme mindre ændringer til den engelsksprogede version, har WHO givet grønt lys til, at oversættelsen kan begyndes.

Emnerne for de 19 oversættelsesgrupper er:  

 1. Neurodevelopmental disorders
 2. Schizophrenia or other primary psychotic disorders samt Catatonia
 3. Mood disorders samt Mental or behavioural disorders associated with pregnancy, childbirth or the puerperium
 4. Anxiety or fear-related disorders
 5. Obsessive-compulsive or related disorders
 6. Disorders specifically associated with stress
 7. Dissociative disorders
 8. Feeding or eating disorders
 9. Elimination disorders
 10. Disorders of bodily distress or bodily experience
 11. Disorders due to substance use or addictive behaviours
 12. Impulse control disorders samt Personality disorders and related traits
 13. Disruptive behaviour or dissocial disoders
 14. Paraphilic disorders
 15. Factitious disorders
 16. Neurocognitive disorders
 17. Psychological or behavioural factors affecting disorders or diseases classified elsewhere
 18. Secondary mental or behavioural syndromes associated with disorders or diseases classified elsewhere
 19. Gender incongruence

Emnerne 17 og 18 er udskudt til senere, idet de er klassificeret i andre kapitler. 

Sproglige retningslinjer og principbeslutninger

Der er mange involverede i arbejdet med oversættelsen af ICD-11, og det er afgørende, at oversættelsen bliver ensartet, konsistent og let at anvende i den kliniske hverdag. Derfor har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet sproglige retningslinjer, der skal hjælpe oversættelsesgrupperne med sproglige og terminologiske principielle beslutninger for oversættelsen.

De sproglige retningslinjer skal anvendes af alle, der er involveret i oversættelsen af ICD-11 til dansk, og vil gælde ikke bare for kapitel 06, men for oversættelsen af hele ICD-11. 

Læs de sproglige retningslinjer for oversættelse af ICD-11 (PDF)

Desuden udarbejdes der under oversættelsesprocessen en række principbeslutninger, der er en samling af vanskelige eller principielle oversættelser, der anvendes igennem den samlede tekst.

Tidshorisont

En rå oversættelse af ICD-11’s kapitel 06 forventes at blive færdig i år. Næste skridt bliver, at den danske version skal skrives igennem for at sikre ensartet sprogbrug. Derefter vil der formentlig følge en høringsfase og til sidst en genoversættelse af dele af den danske version til engelsk, så den kan blive godkendt af WHO.