Oversættelse til dansk

Inden ICD-11 kan tages i brug i Danmark, skal klassifikationen oversættes til dansk, og det arbejde står Sundhedsdatastyrelsen i spidsen for.

Kontakt

Oversættelsen vil så vidt muligt ske i samarbejde med sundhedsprofessionelle fra det danske sundhedsvæsen, så den danske oversættelse af klassifikationen i videst muligt omfang afspejler det sprog, der bruges i det danske sundhedsvæsen.

For at oversættelsen bliver ensartet og let at bruge, er det vigtigt, at der oversættes på baggrund af de sproglige retningslinjer og beslutninger, der træffes af redaktionen for ICD-11-oversættelsen.