Projekter

Sundhedsdatastyrelsen har fået ansvaret for at koordinere implementeringen af ICD-11 i Danmark. Derudover skal der igangsættes en række projekter som led i implementeringen.

Kontakt

Et nationalt koordinationsprojekt skal sikre, at vi i Danmark får implementeret en international, standardiseret, tidssvarende og digital diagnoseklassifikation, der bedst muligt understøtter den kliniske dokumentation af diagnoser.

Det nationale koordinationsprojekt er endnu ikke godkendt, men skal forelægges for Den nationale bestyrelse for brug af data på sundheds- og ældreområdet i slutningen af juni.

Implementeringen kræver også udvikling af særligt regionernes elektroniske patientjournalsystemer og øvrige systemer, der anvender diagnosekoder, ligesom ICD-11 skal oversættes til dansk, for at vi kan få danske ICD-11-diagnoser ind i vores danske systemer og løsninger.

Oversigt over ICD-11-projekter

Oversigt over ICD-11-projekter
Sundhedsdatastyrelsen har blandt andet ansvar for mapping fra ICD-11 til SKS, oversættelse og tilpasning af de nationale registre. De fælles opgaver går på tværs af sundhedsvæsenets diagnoseanvendere, mens de decentrale opgaver er opgaver, der løses lokalt hos fx regioner.