Teknisk løsning

ICD-11 skal indgå i Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem, og der er i den forbindelse behov for en opdatering af klassifikationssystemets teknologiske platform.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsen har sammen med blandt andet regioner, kommuner, RKKP og MedCom  gennemført et modningsprojekt for at analysere og afklare forudsætningerne for en vellykket implementering. Det skal sikre et tilstrækkeligt grundlag for, at ejerne af de systemer, der bruger ICD-11, kan udarbejde en kvalificeret strategi for implementering. 

Resultatet af modningsprojektet er en rapport er relativt teknisk med en detaljeringsgrad, der er nødvendigt for at anskueliggøre ændringer og krav til anvendersystemerne i forbindelse med overgangen til ICD-11. Der er tilføjet en ordliste i bilaget, hvor de væsentligste begreber beskrives.

Læs rapporten om ICD-11-modningsprojektet (PDF)

Foranalyser

Det er Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet, der på baggrund af en foranalyse, som Sundhedsdatastyrelsen fik udarbejdet i 2019, besluttede, at ICD-11 skal indgå i Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem.

Læs foranalysen om dansk migrering fra ICD-10 til ICD-11 (PDF)

Sundhedsdatastyrelsen gennemførte i 2021 endnu en foranalyse for at afdække centrale, regionsspecifikke og tværregionale hovedopgaver samt tids-, ressourcemæssige og økonomiske konsekvenser ved overgangen til ICD-11. Analysen gjorde det klart, at der skulle ske en række afdækninger og træffes nogle beslutninger, før det kunne vurderes, hvilke ressourcer overgangen kræver. I forlængelse af analysen blev ovennævnte modningsprojekt sat i gang.