Vision

Visionen sætter rammen for, hvordan Sundhedsdatastyrelsen implementerer ICD-11 i Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem med henblik på visning og brug i Landspatientregisteret.

Kontakt

Visionen er at få implementeret en international, standardiseret og tidssvarende, digital diagnoseklassifikation, der kan anvendes bredt i det danske sundhedsvæsen.

Med implementering af ICD-11 i Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem får vi en diagnoseklassifikation, der:

 1. fungerer som en klinisk terminologi med næsten dobbelt så mange stamdiagnoser som i ICD-10 og bedre mulighed for klinisk relevant at præcisere en diagnose
 2. afspejler en mere nutidig sygdomsopfattelse med en stor opdatering af psykiatrikapitlet og nye kapitler om sygdomme i immunsystemet, søvn-vågen-forstyrrelser og seksuel og kønsrelateret sundhed
 3. er designet til at understøtte sundheds-it ved at gøre det muligt at vise detaljeret information om diagnoser på brugergrænseflader, danne grundlag for AI, beslutnings- og processtøtte og få realtidsvalidering af, om al nødvendig information til kvalificering af diagnosen er tilføjet.

Ambitionen er at få mest mulig klinisk værdi af ICD-11 med brug af færrest mulige ressourcer. Derudover ønsker Sundhedsdatastyrelsen at:

 • udnytte potentialet i den digitalt udstillede klassifikation og den standardiserede infrastrukturmodel
 • fremtidssikre mulighederne for semantisk interoperabilitet ved at benytte en international standard bruge de faglige ressourcer, som WHO lægger i det internationale klassifikationsarbejde
 • sikre, at den nye klassifikation lever op til nationale behov ved at arbejde tæt
 • sammen med både primære og sekundære anvendere af diagnoseklassifikationen
 • Danmark ikke skal være first-mover på implementering af ICD-11.

Det betyder, at:

 • der skal være særdeles gode argumenter for at oprette særlige danske stamdiagnoser
 • det bliver lettere for internationale leverandører at byde ind med løsninger i Danmark
 • der kommer krav til indberetning med postkoordination
 • det fører uundgåeligt til forandringer i Landspatientregisteret registre, systemer og databaser.