15.12.2015

Dødeligheden falder igen i 2014

Dødeligheden falder år for år - også i 2014. Den samlede dødelighed blandt danskerne er faldet lidt over 4 pct. på et år. Kræft er årsag til en stadig større del af dødsfaldene. Det viser den årlige opgørelse fra Dødsårsagsregistret, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.

Dødeligheden blandt danskerne er i mange år faldet, og det fald fortsatte i 2014, viser årets dødsårsagsstatistik. I 2014 var den aldersstandardiserede rate for dødsfald 803 pr. 100.000 indbyggere, mod 841 i 2013.

Kræft er den største dødsårsag i Danmark. 31 procent af dem, der afgik ved døden i 2014, døde af en kræftsygdom. Inden for kræftsygdomme er det lungekræft, der fører til flest dødsfald - næsten hvert fjerde kræftdødsfald var på grund af lungekræft.

Næststørste dødsårsag er hjertesygdomme, der var væsentligste årsag til 16 procent af dødsfaldene sidste år. Dødeligheden af både hjertesygdomme og andre kredsløbssygdomme er mere end halveret siden 1995.

Dødeligheden af psykiske lidelser ser ud til at være stagneret, og den sidste af de fem største dødsårsager, sygdomme i åndedrætsorganer, har ligget nogenlunde stabilt over hele 20 års perioden, dog med et fald fra 2013 til 2014.

Tabel 1. Dødsfald samlet og for de fem store dødsårsager ud fra A-liste grupperingen, aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere

   1995  2000  2005  2012  2013  2014
Samlet  1224  1072  988  850  841 803 
 Kræft (A-02)  303  290  274  255  250  245
 Hjertesygdomme (A-OS)  331  253  200  144  136  127
 Sygdomme i åndedrætsorganer (A-10)  109  98 95   97 101  91 
 Andre kredsløbssygdomme (A10)  154  231  119 78   76  71
 Psykotiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (A-06)  18  30  46 52  54   51

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen

Læs om Dødsårsagsregisteret
Se ældre rapporter fra Dødsårsagsregisteret