18.12.2015

Flere borgere i medicinsk behandling for KOL

En ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der fra 2010 til 2014 er et fald i antallet af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), men flere kommer i medicinsk behandling for den kroniske sygdom.

 I 2014 skønnes der at være godt 165.000 borgere med opdaget KOL (estimeret på baggrund af information om medicinkøb og sygehuskontakter fra registre). Dette er et lille fald i forhold til de foregående år og skyldes, at der ses flere borgere, der dør med KOL, end der kommer nye tilfælde til. Samtidig ses, at 3 ud af 4 borgere med KOL indløser recept på astma/KOL-medicin, hvilket er en moderat stigning i forhold til tidligere år.

Nye borgere med KOL opstartes med langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin

Analysen viser, at halvdelen af nye borgere med KOL i 2013 opstartes direkte i langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin. Dette er en fordobling i forhold til år 2009. Nye borgere med KOL, der opstartes i medicinsk behandling, er ældre og få hurtigere tillagt yderligere astma/KOL-medicin i 2013 end i 2009.

Flest borgere med KOL i behandling med inhalationssteroid

Blandt borgere med KOL i medicinsk behandling, får 7 ud af 10 inhalationssteroid i 2014. Efter en lille stigning i årene 2010-2013 synes antal inhalationssteroidbrugere at stagnere. Dette skyldes formentligt et skift i behandlingsvejledninger, hvor brugen af inhalationssteroider nu er forbeholdt borgere med svær KOL.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en fremadskridende kronisk lungesygdom karakteriseret ved åndenød, hoste og øget slimproduktion. Rygning er den største risikofaktor for udvikling af KOL. Den medicinske behandling er symptomatisk, og de færreste borgere med KOL vil blive symptomfri trods maksimal behandling. Den medicinske behandling af KOL består primært af astma/KOL-medicin til inhalation. Medicinen bruges til forebyggende og akut behandling. Efterhånden som sygdommen skrider frem, vil behandlingen udvides med flere lægemidler.

Læs ’Flere borgere med KOL i medicinsk behandling' (PDF)

Find andre lægemiddelanalyser