14.12.2015

Flere får en kræftdiagnose

Antallet af nye kræfttilfælde stiger igen efter flere år med faldende incidens, befolkningssammensætningen taget i betragtning. Det viser opgørelsen fra Cancerregistret 2014, som offentliggøres i dag.

I 2014 er der registreret 39.253 nye kræfttilfælde i Danmark (incidens), viser årsopgørelsen fra Cancerregistret. Det samlede antal er 5,8 % højere end i 2013, hvor 37.075 blev diagnosticeret.

Læs Cancerregisterets årsopgørelse 2014 (PDF)

En del af årsagen er, at danskerne bliver ældre, og kræftrisikoen stiger med alderen. Men også incidensraten - hvor antallet af nye kræfttilfælde justeres i forhold til befolkningssammensætningen, steg 1,5 pct. i 2014 i forhold til 2013.

Figur 1. Incidensrate (aldersstandardiseret, pr. 100.000 personer) fordelt efter køn, pr. år 2005-2014

Incidensrate (aldersstandardiseret, pr. 100.000 personer) fordelt efter køn, pr. år 2005-2014

Stigningen i antallet af kræfttilfælde er overvejende et resultat af, at det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft blev iværksat i marts 2014. Det betød en stor stigning i antallet af diagnosticerede tyk- og endetarmskræfttilfælde for både mænd og kvinder. En stigning der kan forventes at fortsætte de kommende år, da programmet rulles ud over 4 år.

Figur 2. Incidensrate for tyk- og endetarmskræft (pr. 100.000 mænd/kvinder, alders-standardiseret) pr. år 2005-2014 (screening påbegyndt primo 2014)

Incidensrate for tyk- og endetarmskræft (pr. 100.000 mænd/kvinder, alders-standardiseret) pr. år 2005-2014 (screening påbegyndt primo 2014

I årene 2007-2009 var der ligeledes en kraftig stigning i kræftincidensen. Dette skyldtes især, at der blev indført brystkræftscreening i hele landet. Samtidig fik mange mænd testet deres PSA-tal for at se, om det gav mistanke om prostatakræft. Dermed blev en del kræfttilfælde opdaget tidligere, end de ellers ville være blevet. Incidensen for begge disse hyppige kræftformer er siden vendt tilbage til et lavere niveau.

Figur 3. Incidensrate for bryst- og prostatakræft (pr. 100.000 mænd/kvinder, aldersstandardiseret) pr. år 2005-2014

Incidensrate for bryst- og prostatakræft (pr. 100.000 mænd/kvinder, aldersstandardiseret) pr. år 2005-2014

Den samlede stigning dækker dog over et fald i kræft i æggestokke, livmoderkræft og kræft i luftvejene for kvinder. Lungekræft for mænd stiger derimod. For hele perioden 2005 til 2014 har udviklingen ellers vist en faldende tendens hos mænd og en stigende tendens hos kvinder, hvorved tallene for lungekræft nærmede sig hinanden kønnene imellem.

Figur 4. Incidensrate for lungekræft (pr. 100.000 mænd/kvinder, aldersstandardiseret) pr. år 2005-2014

Incidensrate for lungekræft (pr. 100.000 mænd/kvinder, aldersstandardiseret) pr. år 2005-2014

Læs om Cancerregisteret
Se ældre analyser om kræftoverlevelse