12.11.2015

Hver 13. nyfødte undfanget på en klinik

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsens IVF-register viser, at hver syvende påbegyndte fertilitetsbehandling i 2014 førte til graviditet. Graviditeterne resulterede for de danske behandlede kvinder i 4.549 babyer, som svarer til cirka hver 13. af en fødselsårgang.

Sundhedsdatastyrelsen indsamler løbende oplysninger fra private og offentlige fertilitetsklinikker. Oplysningerne samles i IVF-registeret og bruges til at give et overblik over:

  • hvilke behandlinger, der udføres
  • hvor mange behandlinger, det drejer sig om
  • hvor stor succes klinikkerne har med behandlingerne

På baggrund af data i IVF-registeret har Sundhedsdatastyrelsen lavet en rapport, der sætter fokus på fertilitetsbehandlingen i Danmark i 2014.

Succesraten afhænger af kvindens alder

Rapporten viser bl.a., at hver syvende påbegyndte fertilitetsbehandling ender behandlingen i en graviditet. Men tallet dækker over en stor variation, og særligt kvindens alder er vigtig for chancen for en succesfuld behandling.

For kvinder under 40 år er det således flere end hver fjerde behandling, der resulterer i graviditet, mens det for kvinder over 40 år er færre end hver tiende.

Lidt over 4.500 danske børn i 2014

Knap en tredje del af inseminationer på danske klinikker i 2014, blev gennemført på udenlandske kvinder. De udenlandske kvinder kom typisk fra Sverige, Norge eller Tyskland.

De udenlandske kvinder forsvinder ud af statistikkerne, når de tager tilbage til deres bopælsland og føder. De danske kvinder kan derimod følges i Fødselsregisteret.

Rapporten viser, at fertilitetsbehandlingerne i 2014 førte til 4.549 nyfødte børn, hvilket svarer til, at hver 13. baby i 2014 blev undfanget på en fertilitetsklinik.

Læs rapporten 'Assisteret reproduktion' (PDF)

Læs om IVF-registeret
Se tidligere rapport om assisteret reproduktion