11.12.2015

Monitorering af pakkeforløb for hjertesygdom 3. kvartal 2015 er blevet opdateret

I dag offentliggør Sundhedsdatastyrelsen tal for monitorering af tre pakkeforløb for hjertesygdom for 3. kvartal af 2015. Det er ottende gang, der offentliggøres kvartalsdata.

Modellen skal anvendes til at følge op på, hvordan det går med at efterleve de angivne standardforløbstider, der er defineret i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og lægefaglige repræsentanter.

Antallet af forløb registreret i pakkeforløb er faldet lidt siden sidste kvartal til 5.030 forløb i 3. kvartal 2015.

Antallet af forløb, der gennemføres inden for de fastsatte standardforløbstider, er nogenlunde på samme niveau over perioden. Den nedre kvartil er svingende over de offentliggjorte kvartaler og har en stigende tendens. Den nedre kvartil afgrænser den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel af patientforløb gennemført inden for angivne standardforløbstider på tværs af hjertesygdom. Når andelen angivet som nedre kvartil har en stigende tendens, viser det, at en større andel af patientforløbene gennemføres inden for de fastsatte standardforløbstider. Nedre kvartil er steget fra 27 procent i 3. kvartal 2013 til 48 procent i 1. kvartal 2015 med et mindre fald til 41 procent i 4.kvartal 2014 og 2. kvartal 2015 efterfulgt af en stigning på fire procentpoint til 3. kvartal 2015.

Tabel: Nedre kvartil af andele forløb på landsplan uanset hjerteområde, gennemført inden for standardforløbstiden, fordelt på kvartaler. Foregående kvartaler baseres på stationære data. 3.kvartal 2013 til 3. kvartal 2015.

Tabel med data ofr hjertemonitorering 3. kvatal 2015

Det er ikke alle, der indgår i et pakkeforløb for hjertesygdom, der viser sig at have en hjertesygdom. Men det kan være vigtigt for den enkelte patient at få afkræftet mistanken inden for kort tid, ligesom det er vigtigt at få stillet en eventuel diagnose om hjertesygdom og begynde behandling hurtigst muligt.

En stor del af patienter med hjertesygdomme får medicinsk behandling. Monitoreringen viser, at 1.155 patienter har fået foretaget en operativ behandling i pakkeforløb for hjerteområdet i 3. kvartal 2015. Der har været en mindre stigning siden 2. kvartal 2014.

Se tallene fra monitoreringen på esundhed.dk.

Da det stadig er en ny monitoreringsmodel, skal dataopgørelserne tolkes med en vis forsigtighed. Sundhedsstyrelsens kommentarer til dette kvartals monitoreringsdata kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.. Her kan der også læses mere om de tre pakkeforløb på hjerteområdet.