09.11.2015

Prædiktionsmodeller kan forudsige risikoen for indlæggelser af borgere med KOL

Prædiktionsmodeller kan være en hjælp til at forudsige risikoen for indlæggelser af borgere med KOL, viser ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen.

Prædiktionsmodeller kan bruges som et værktøj i arbejdet med at udpege borgere, som har en høj risiko for at blive indlagt på et sygehus. Muligheden for at forudsige risikoen for en indlæggelse kan potentielt hjælpe sygehuse, almen praksis og kommuner med at give en mere målrettet og helheldsorienteret indsats til borgeren.

Inspireret af internationale studier fra bl.a. Storbritannien og USA, har Sundhedsdatastyrelsen analyseret, hvordan prædiktionsmodeller kan bruges på danske sundhedsdata. Der er ikke tidligere offentliggjort større studier på danske data.

Analysen viser, at det er muligt med de unikke danske sundhedsdata at opstille modeller, der vil kunne bruges i arbejdet med at udpege borgere med KOL, som er i fare for at blive indlagt. Det indikerer, at der er et potentiale for at anvende denne type modeller som beslutningsstøtteværktøj.

Et eksempel kunne være den fiktive person ”Per”. Ved kendskab til Pers sygdomshistorik vil prædiktionsmodellen kunne fortælle fx sygehuset eller Pers læge, at der statistisk set er en risiko på 54 pct. for, at Per bliver indlagt inden for et år. Det er denne viden, som kan hjælpe sygehuse, almen praksis eller kommuner i at målrette en forebyggende indsats.

Eksempel på anvendelse af prædiktionsmodeller

Per er en 82-årig mand fra Næstved, som har haft KOL i 14 år. For tre måneder siden havde han en akut indlæggelse med diagnosen hjerteinsufficiens og for et halvt år siden en anden akut indlæggelse for en KOL-eksacerbation. Per har desuden haft seks ambulante besøg i samme periode, og har besøgt sin almen praktiserende læge 16 gange over det seneste år. Ved en konsultation i almen praksis for syv måneder siden fik Per foretaget en spirometri. Hans samlede medicinforbrug var sidste år 1.500 DDD (daglig døgndosis).

Prædiktionsmodellen vil med ovenstående oplysninger forudsige, at Pers risiko for at blive indlagt inden for et år er 54 pct.

Se analysen 'Prædiktionsmodeller for indlæggelse af borgere med KOL' på sundhedsdatastyrelsen.dk