16.12.2015

Ny rapport om produktiviteten i den danske sygehussektor

Danske Regioner, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet offentliggør løbende produktiviteten i sygehussektoren. Nu foreligger den 11. rapport, som belyser produktivitetsudviklingen fra 2013 til 2014.

Sundhedsdatastyrelsen leverer store dele af de data, der ligger til grund for disse analyser. Det drejer sig bl.a. om aktivitetsdata baseret på Landspatientregistret beriget med oplysninger om DRG- og DAGS-grupper og tilhørende priser. Tilrettede nettodriftsudgifter på sygehusene udgør en anden væsentlig kilde til disse produktivitetsanalyser, og endelig medicindata, som indsamles i Sundhedsdatastyrelsen fra sygehusapotekerne.

En sådan analyse ville ikke være mulig uden regionernes indberetninger til Sundhedsdatastyrelsen og karakteristisk for de løbende produktivitetsanalyser er også, at datamaterialet valideres i et samarbejde med især regionerne i en arbejdsgruppe under Sundheds- og Ældreministeriet.

Med denne 11. rapport strækker målingen af den samlede produktivitetsudvikling sig over en sammenhængende periode fra 2003 frem til 2014.

Se rapport og data på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.