16.12.2016

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør Cancerregisteret for 2015

Antallet af nye kræfttilfælde stiger igen efter flere år med faldende tendens. Det viser Sundhedsdatastyrelsen nye årsrapport fra Cancerregisteret.

Incidensrate (aldersstandardiseret, pr. 100.000 personer) fordelt efter køn, pr. år 2006-2015
Figur 1: Incidensrate (aldersstandardiseret, pr. 100.000 personer) fordelt efter køn, pr. år 2006-2015

I 2015 var der 41.059 nye kræfttilfælde i Danmark, hvilket svarer til en stigning i antallet af registrerede tilfælde i forhold til 2014, hvor antallet af nye kræfttilfælde var 39.253 ved publiceringstidspunktet.

Befolkningssammensætningen taget i betragtning ses imidlertid et lille fald i den køns- og aldersstandardiserede incidensrate på 0,8 % hvilket er et udtryk for, at vi bliver ældre og lever længere med kræftsygdommen.

Læs Cancerregisteret årsopgørelse 2015 (PDF)

Screening for tyk- og endetarmskræft

Stigningen i antallet af nye kræfttilfælde skyldes især, at det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft blev sat i gang i foråret 2014.

I opgørelsen ses en fortsat stigning i antallet af danskere, der får diagnosticeret tyktarmskræft. Fra 2014 til 2015 er incidensraten steget med 5,3 % for kvinder og 4,4 % for mænd. Stigningen skal desuden ses på baggrund af en stigning fra 2013 til 2014 på hhv. 16 og 14 % hvor screeningsprogrammet blev igangsat.

Til gengæld fik færre diagnosticeret kræft i endetarmen i 2015 i forhold til 2014, hvor incidensraten faldt med 4,9 pct. for mænd og 0,4 pct. for kvinder. Faldet skal dog ses på baggrund af en stigning fra 2013 til 2014 på hhv. 18 og 22 % for mænd og kvinder.

Fald i livmoderhalskræft

Den samlede stigning dækker over et fald på 17,3 % for livmoderhalskræft fra 2014 til 2015. Ses udviklingen af livmoderhalskræft over en 10-årig periode ses dog et nogenlunde stabilt niveau præget af årlige variationer.

Forekomsten af livmoderhalskræft har været jævnt faldende i mange år, blandt andet på grund af indførelsen af screening af forstadier til livmoderhalskræft, der startede i 60’erne.

Stabilt niveau af brystkræft og prostatakræft

I årene 2007-2009 var der for brystkræft en kraftig stigning i kræftincidensen. Dette skyldtes, at der blev indført brystkræftscreening i hele landet.

Samme tendens blev også observeret for prostatakræft, hvor mange mænd fik testet deres PSA-tal for at se, om det gav mistanke om prostatakræft.

Dermed blev en del kræfttilfælde opdaget tidligere, end de ellers ville være blevet.

Incidensen for begge disse hyppige kræftformer er siden vendt tilbage til et lavere og mere stabilt niveau.