05.10.2016

Landspatientregistret går ind i fornyelsesfase

Sundhedsdatastyrelsen har valgt CSC som leverandør af den nye it-løsning for Landspatientregistrets tredje version (LPR3).

Landspatientregistret (LPR) er et af de helt centrale sundhedsdataregistre i Danmark, og det anvendes på tværs af hele sundhedsvæsnet i staten, regioner og kommuner til kvalitetsudvikling og styring.

Det indeholder oplysninger patienternes kontakt med det danske sygehusvæsen i forbindelse med undersøgelser eller behandlinger, og registret går nu ind i en helt ny projektfase, hvor det skal omlægges, så informationen om hele patientens forløb kan beskrives mere retvisende og mere detaljeret end i dag.

For at sikre den bedst mulige løsning på udvikling, drift og vedligeholdelse af Landspatientregistreret, har Sundhedsdatastyrelsen i den forbindelse indgået kontrakt med CSCs datterselskab, CSC Scandihealth A/S, som leverandør af denne løsning.

Ser frem til fornyelsen

Den nuværende datamodel og registreringsvejledning for LPR skal blandt andet udvikles til en samlet model, der både kan håndtere nuværende kendte behov for indberetning af data og samtidig være fleksibel nok til at kunne håndtere fremtidige behov for indberetning.

Sundhedsdatastyrelsens direktør Lisbeth Nielsen glæder sig over registrets nye projektfase.

"Vi er nu nået så langt i processen med LPR3, at man begynder at kunne se det nye register tegne sig i horisonten. Når omlægningen er på plads vil fornyelsen blandt andet give mulighed for at se nøjere på ressourceforbrug og omkostninger, hvor LPR i dag mere danner baggrund for sundhedsaktører, forskning og evaluering af sundhedsinitiativer. Desuden vil det samlede løft af registret være med til give en avanceret og optimeret base for Sundhedsdataprogrammet", siger hun.

LPR3 er en del af den generelle fornyelse, Sundhedsdatastyrelsen er i gang med i regi af Sundhedsdataprogrammet, hvor målet er at skabe mere sundhed gennem brug af data.

FAKTA:

Gennemførslen af LPR3-projektet er en central del af den samlede fremadrettede indsats for det nuværende register. Den nye LPR3-løsning skal erstatte den nuværende LPR2-model som udfases i løbet af 2018.