Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

23.05.2016

De ældste borgere med demens indlægges mindre end borgere uden demens

Nye analyser fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at borgere med demens oftere er i kontakt med sundhedsvæsenet end borgere uden demens. Borgere med demens indlægges dog mindre med alderen - modsat tendensen for den øvrige befolkning.

Sundhedsdatastyrelsen har netop udarbejdet to analyser af borgere med demens. Dele af analysernes resultater indgår nu i ’Statusrapport på demensområdet i Danmark’, Sundheds- og Ældreministeriet 2016.

Billedet skifter ved de 85 år

Indtil 84 års-alderen har borgere med demens flere indlæggelser end borgere uden demens i samme alder. Men så vender billedet, og for borgere over 84 år er antal indlæggelser højest blandt borgere uden demens.

 Figur 1: Gennemsnitligt antal somatiske indlæggelser pr. borger (65+år), opdelt efter demens og alder 2014

Gennemsnitligt antal somatiske indlæggelser pr. borger (65+år), opdelt efter demens og alder, 2014

Samme tendens ses for besøg hos den alment praktiserende læge samt vagtlæge. Her sker skiftet dog tidligere. Fra 75-års alderen har øvrige borgere gennemsnitligt flere fysiske kontakter end borgere med demens.

Demente borgere får mere kommunal pleje og omsorg

Analyserne viser desuden, at demente borgere i betydeligt større omfang modtager kommunale pleje- og omsorgsydelser end borgere uden demens. Knap 40 procent af de 65+ årige borgere med demens bor i plejebolig pr. 1. januar 2014.

For borgere uden demens i aldersgruppen 65 år+, er det blot 20 procent, der modtager pleje- og omsorgsydelser fra kommunen, og kun to procent af gruppen bor i plejebolig.

Læs analysen ’Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, 2014' (PDF)

Læs analysen ’Boligstatus for borgere med demens og kommunale pleje- og omsorgsydelser for borgere med demens i eget hjem, 2014' (PDF)

Læs ’Statusrapport på demensområdet i Danmark' fra Sundheds- og Ældreministeriet, 2016 (PDF)