23.05.2016

De ældste borgere med demens indlægges mindre end borgere uden demens

Nye analyser fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at borgere med demens oftere er i kontakt med sundhedsvæsenet end borgere uden demens. Borgere med demens indlægges dog mindre med alderen - modsat tendensen for den øvrige befolkning.

Sundhedsdatastyrelsen har netop udarbejdet to analyser af borgere med demens. Dele af analysernes resultater indgår nu i ’Statusrapport på demensområdet i Danmark’, Sundheds- og Ældreministeriet 2016.

Billedet skifter ved de 85 år

Indtil 84 års-alderen har borgere med demens flere indlæggelser end borgere uden demens i samme alder. Men så vender billedet, og for borgere over 84 år er antal indlæggelser højest blandt borgere uden demens.

 Figur 1: Gennemsnitligt antal somatiske indlæggelser pr. borger (65+år), opdelt efter demens og alder 2014

Gennemsnitligt antal somatiske indlæggelser pr. borger (65+år), opdelt efter demens og alder, 2014

Samme tendens ses for besøg hos den alment praktiserende læge samt vagtlæge. Her sker skiftet dog tidligere. Fra 75-års alderen har øvrige borgere gennemsnitligt flere fysiske kontakter end borgere med demens.

Demente borgere får mere kommunal pleje og omsorg

Analyserne viser desuden, at demente borgere i betydeligt større omfang modtager kommunale pleje- og omsorgsydelser end borgere uden demens. Knap 40 procent af de 65+ årige borgere med demens bor i plejebolig pr. 1. januar 2014.

For borgere uden demens i aldersgruppen 65 år+, er det blot 20 procent, der modtager pleje- og omsorgsydelser fra kommunen, og kun to procent af gruppen bor i plejebolig.

Læs analysen ’Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, 2014' (PDF)

Læs analysen ’Boligstatus for borgere med demens og kommunale pleje- og omsorgsydelser for borgere med demens i eget hjem, 2014' (PDF)

Læs ’Statusrapport på demensområdet i Danmark' fra Sundheds- og Ældreministeriet, 2016 (PDF)