26.08.2016

Mange diagnostiske pakkeforløb slutter med besøg hos egen læge

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at lidt over halvdelen af de diagnostiske pakkeforløb kan afsluttes med opfølgning hos egen læge. Resten sendes videre i sygehuset.

Når en borger kommer ind i et diagnostisk pakkeforløb, hvor man vil finde ud af, om vedkommende har kræft eller ej, kan man i lidt mere end halvdelen af forløbene enten helt afslutte forløbet eller fortsætte med opfølgning hos egen læge.

I ca. 40 procent af forløbene forbliver borgeren i kontakt med sygehuset for at blive udredt og eventuelt behandlet for en sygdom.

I denne sidste gruppe er det mellem 15-20 procent af forløbene, hvor borgeren bliver undersøgt og behandlet for en kræftsygdom.

Tallene stammer fra en analyse, som Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet i forbindelse med regeringens nyligt fremlagte Kræftplan IV. Analysen tager udgangspunkt i Sundhedsdatastyrelsens kræftmonitoreringer fra 2013 til 2015, som baserer sig på tal fra Landspatientregistret.

Læs analysen 'Diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom' (PDF)

Læs mere om analysen på sundhedsdata.dk

Læs også  

Se Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til Kræftplan IV på sst.dk 

 

Se regeringens Kræftplan IV på sum.dk (PDF)