29.11.2016

Færre mænd begik selvmord i 2015

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag, hvad danskerne ifølge Dødsårssagsregistret døde af i 2015. Fx begik færre mænd selvmord end året tidligere, og flere kvinder døde af blodtryksforhøjelse end i 2014. Kræft er stadig det, flest danskere dør af.

I 2015 døde 52.225 danskere. De døde af mange forskellige årsager, hvilket man kan læse mere om i den årlige opgørelse fra Dødsårssagsregistret, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.

Eksempelvis kan man se, at færre mænd begik selvmord i 2015 end i 2014. Dødeligheden af selvmord faldt generelt, og det skyldes udelukkende et markant fald i dødeligheden af selvmord blandt mænd på knap 19 pct.

Kræft dør flest af

Samlet set dør de fleste danskere af kræft. Knap 31 procent af dem, der afgik ved døden i 2015, døde af en kræftsygdom. Inden for denne gruppe er det lungekræft, der fører til flest dødsfald – næsten hver fjerde, der døde af kræft, døde på grund af lungekræft.

Men selvom kræft er det, de fleste dør af, fortsætter dødeligheden som følge af kræft med at falde. Fra 244 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2014 til 241 i 2015, svarende til et fald på 1,2 pct.

Hjertesygdomme i fald

Næststørste dødsårsag er hjertesygdomme, der var væsentligste årsag til 16 procent af dødsfaldene sidste år. Dødeligheden af både hjertesygdomme og andre kredsløbssygdomme har været faldende i mange år, men denne udvikling er ikke fortsat i 2015, hvor der ses en lille stigning i begge grupper.

Dødeligheden af både psykiske lidelser og af den sidste af de fem største dødsårsager ”sygdomme i åndedrætsorganer” er ligeledes begge steget efter et fald i 2014.

Se dødsårsagsstatistikken 2015

Tabel 1. Dødsfald samlet og for de fem støre dødsårssager ud fra A-liste grupperingen, aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere.

  1995 2000  2005  2013  2014  2015 
 Samlet 1.224 1.072  988  841  803  808 
 Kræft (A-02) 303  290  274  249  244  241 
 Hjertesygdomme (A-08) 331 253  200 136  127 128 
 Sygdomme i åndedrætsorganer (A-10) 109  98  95  101  90  94 
 Andre kredsløbssygdomme (A-09) 154  131  119  76  72  73 
 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (A-06) 18 30 46 54 52  56

Kilde: Dødsårssagsregistret, Sundhedsdatastyrelsen