30.03.2016

Fortsat fald i børn og unge i behandling med antidepressiv medicin

I et nyt 'MedicinForbrug - Indblik' har Sundhedsdatastyrelsen set nærmere på forbruget af antidepressiv medicin hos børn og unge i alderen 0-19 år.

Sundhedsdatastyrelsen har i et 'MedicinForbrug - Indblik' undersøgt forbruget af antidepressiv medicin hos børn og unge i alderen 0-19 år efter presseomtale af et studie*, der bl.a. skulle vise, at forbruget er i stor stigning

Indblikket viser, at der i 2015 er 8.275 børn og unge i alderen 0-19 år i behandling med antidepressiv medicin, og at under halvdelen af disse er børn under 18 år. Forekomsten af børn og unge i behandling er steget indtil 2010, hvorefter det falder, således at forekomsten af børn og unge i behandling i 2015 er på niveau med 2006.

Der er knap 3.400 børn og unge i alderen 0-19 år, der opstarter antidepressiv medicin i 2015. Blandt børn under 18 år bliver 67 % opstartet af hospitalslæge og 18 % af alment praktiserende læge, mens unge i alderen 18-19 år typisk får deres første recept af en alment praktiserende læge (53 %).

Indblikket viser, at SSRI’erne sertralin og fluoxetin, der kan anvendes til tvangstanker og -handlinger (OCD) henholdsvis depression hos børn, udgør det største mængdesalg i 2015. Disse to lægemidler er steget i perioden, mens de øvrige lægemidler i SSRI-gruppen er faldet de senere år.

Det ses, at Danmark er blandt ét af de lande i Norden med lavest forekomst af børn og unge i behandling med antidepressiva, kun overgået af Norge.

Læs 'MedicinForbrug - Indblik 2016: Forsat fald i børn og unge i behandling med antidepressiva' (PDF)

 

* Sundhedsdatastyrelsen har fået tilsendt artiklen til studiet. I artiklen er der set på antal børn og unge mellem 0-19 år, der har købt antidepressiv medicin i perioden 2005-2012. Forfatterne konkluderer, at der har været en relativ stigning på 60 % i denne periode. Forfatterne kommenterer ikke på, at forbruget i Danmark ses at falde fra 2010 til 2012. I følge presseomtale skulle studiet vise, at hovedparten af recepterne til børn bliver udskrevet af praktiserende læger. Sundhedsdatastyrelsen kan ikke genfinde dette resultat i artiklen. Sundhedsdatastyrelsen har fået oplyst, at studiet baserer sig på data fra Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside medstat.dk. . På Medstat er det dog ikke muligt at skelne mellem specialer for de udskrivende læger

Reference: Bachmann,C.J.,etal.,Trendsandpatternsofantidepressantuseinchildrenandadolescentsfrom five western countries, 2005–2012. EuropeanNeuropsychopharmacology (2016)