13.05.2016

Flere blev behandlet for kræft i pakkeforløb inden for anbefalede forløbstider i 2015

Årsopgørelsen for kræftmonitoreringen for 2015 viser, at 79 procent af danskere i pakkeforløb blev behandlet inden for de anbefalede forløbstider. Det er en stigning på to procentpoint i forhold til 2014.

 

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, der blandt andet står for moniteringen af kræftområdet i Danmark, viser, at der var 22.580 forløb i 2015, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper startede behandlingen for kræftsygdom.

 

I 79 procent af forløbene blev behandlingen sat i gang inden for de anbefalede forløbstider, hvilket er en stigning på 2 procentpoint i forhold til året før.

  År

Andel forløb inden for standardforløbstid for 'samlet tid til behandling', pct.  Antal forløb i alt på landsplan
 2013  72  20.916
 2014  77  22.097
 2015  79

22.580

Kilde: Landspatientregisteret 9. april 2016, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Andel forløb inden for standardforløbstiden for ’Samlet tid til behandling’ (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere år vises med data fra første offentliggørelsestidspunkt. 

Desuden blev knap 88 procent af de patienter, der fik konstateret kræft i 2015, udredt og behandlet i et pakkeforløb. Dette er også en stigning fra året før, hvor tallet var lidt over 87 procent.

Der var en mindre regional variation i 2015, hvor Region Midtjylland havde 90,5 procent, mens Region Hovedstaden havde 85,4 procent.

Ikke alle i et pakkeforløb har kræft

Selvom man indgår i et pakkeforløb, er det ikke sikkert, man har kræft. I alt indgik mere end 127.000 danskere i et pakkeforløb i 2015, og omkring hver femte blev efterfølgende behandlet for en kræftsygdom.

Flere borgere indgik desuden i pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype i 2015 i forhold til 2014. Tallene var 897 i 2014 mod 1011 i 2015. Andelen af forløb gennemført inden for de anbefalede forløbstider steg med fire procentpoint fra 2014 til 94 procent i 2015.

For diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom indgår knap 20 procent flere forløb i forhold til sidste offentliggørelse. Andelen af forløb, der gennemføres inden for de anbefalede forløbstider, er steget fra 2014 med to procentpoint til 87 procent i 2015.

Forløbet i forbindelse med mistanke om kræft

Pakkeforløbene på kræftområdet har været gældende siden 2008. Vejledningerne beskriver det anbefalede forløb for patienter, der har begrundede symptomer på kræft eller mulig aktivitet i tidligere behandlet kræftsygdom.

Pakkeforløbsbeskrivelserne angiver forløbet fra patienten bliver henvist til sygehuset med henblik på udredning og behandling, med angivelse af standardforløbstider for det ukomplicerede forløb samt beskrivelse af efterbehandling og efterfølgende forløb.

Monitoreringsmodellen for pakkeforløb for kræftområdet er blevet anvendt siden efteråret 2012. Formålet med opfølgningen er at holde øje med, i hvor høj grad patienter bliver udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider, når de indgår i et pakkeforløb for kræftområdet.

Se årsopgørelsen på eSundhed.dk

Læs mere om monitorering af kræftområdet på sundhedsdatastyrelsen.dk