20.05.2016

Flere overlever kræft

Nye tal fra Cancerregisteret viser, at stadigt flere danskere overlever en kræftsygdom.

Stadigt flere danskere overlever en kræftsygdom. Det viser en ny opgørelse over kræftoverlevelsen for perioden 2012-2014, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Opgørelsen viser, at blandt de kræftramte, der blev diagnosticeret i perioden 2012-2014 steg 1-års overlevelsen med 3 procentpoint for mænd og 2 procentpoint for kvinder i forhold til perioden 2009-2011, så overlevelsen nu er henholdsvis 78 pct. for mænd og 79 pct. for kvinder.

Dermed fortsætter den stigning i 1-års overlevelsen, som er set i kræftoverlevelsen siden slutningen af 1990’erne.

Stigning i overlevelsen efter lungekræft

Den aktuelle positive udvikling i den samlede 1-års overlevelse skyldes blandt andet en stigning i overlevelsen efter lungekræft. Overlevelsen efter lungekræft er steget med 5 procentpoint for mænd og 6 procentpoint for kvinder fra perioden 2009-2011 til 2012-2014, så overlevelsen nu er 42 pct. for mænd og 50 pct. for kvinder.

Screening for tyk- og endetarmskræft påvirker overlevelsen

De nye tal viser ligeledes en betydelig stigning i overlevelsen efter tyk- endetarmskræft. Det er en forventet stigning set i lyset at en øget diagnostisk aktivitet, idet nationale screeningsprogrammer for tyk- og endetarmskræft begyndte i foråret 2014. Antallet af nye tilfælde stiger i takt med, at programmet rulles ud. Da sygdommen herved kan diagnosticeres på et tidligere stadie end førhen, forbedres 1-års overlevelsen som forventet i perioden 2012-2014.

Forbedringer på 5-års overlevelsen

Når det gælder 5-års overlevelsen, ses en fortsat let opadgående kurve. 5-års overlevelsen for mænd var i perioden 2012–2014 på 59 procent, mens den var 62 procent for kvinder. Der observeres en mindre stigning på 2 procentpoint for mænd og 1 procentpoint for kvinder i forhold til den foregående periode.   Overlevelsen måles fra tidspunktet for diagnose af kræftsygdommen, og der er i beregningen bl.a. korrigeret for dødsfald, der ikke er relateret til kræftsygdommen.

Læs mere i publikationen ’Kræftoverlevelse i Danmark 2000-2014’ (PDF)

Læs mere om kræftoverlevelse og find Sundhedsdatastyrelsens ældre rapporter