21.11.2016

Hold styr på medicinen med ny borger app ’Medicinkortet’ til Fælles Medicinkort

Sundhedsdatastyrelsen lancerer en app til mobilen, som borgerne kan benytte sig af for at få overblik over deres medicin, forny recepter og meget andet.

Fremover kan du få et overblik over din aktuelle medicin og forny recepter med den nye borger app ’Medicinkortet’ til Fælles Medicinkort. Med et par klik på din mobil via den nye app kan du f.eks. fremover anmode din egen læge om nye recepter på aktuel medicin.
Den nye app viser de medicininformationer, der står i Fælles Medicinkort og er registreret af en læge. Alle borgere har i dag adgang til Fælles Medicinkort via sundhed.dk.
Med medicinkort app'en kan borgerne få adgang til at se medicin for dem selv og deres børn under 15 år på mobilen. Det gør det praktisk og let. Vi håber også, at det vil spare tid for de praktiserende læger, at man kan bede om at forny recepter via app'en og få overblik over, hvilken medicin man skal tage, forklarer direktør i Sundhedsdatastyrelsen, Lisbeth Nielsen.
Formålet med både Fælles Medicinkort samt den nye app er blandt andet at reducere antallet af medicineringsfejl, men også at reducere antallet af genindlæggelser på grund af medicineringsfejl og at gøre tidsforbruget til afklaring af borgerens aktuelle medicinoplysninger mindre.

Brug borger app’en til Fælles medicinkort til at:

  •  Se din aktuelle medicin, som er registreret på det Fælles Medicinkort af en læge.
  • Se dine åbne recepter - altså de recepter, som gør det muligt at få udleveret medicin på apoteket.
  • Se hvor mange udleveringer, der er tilbage på en recept.
  • Se den medicin, du allerede har fået udleveret på apotek.
  • Anmode om at få fornyet en recept hos din praktiserende læge på den medicin, du er i aktuel behandling med.
  • Følge dine børns medicin, til de er 15 år. Det forudsætter, at man har forældremyndighed.

Downnload app’en via App Store eller Google Play. App’en er tilgængelig via sundhed.dk og eventuelle spørgsmål til indhold i FMK borger app’en skal rettes til sundhed.dk

fakta

Fælles Medicinkort

Fælles Medicinkort (FMK) er en national service, der er udviklet i samarbejde mellem regioner, kommuner og praksissektoren. FMK benyttes af læger og sundhedsprofessionelle i alle dele af sundhedsvæsenet. Med det Fælles Medicinkort skabes der overblik over borgerens aktuelle medicin, hvilket er med til at reducere risikoen for fejl ved ordination af ny medicin til borgeren. Via sundhed.dk eller den nye app kan man som borger se sine aktuelle medicinoplysninger, elektroniske recepter samt udleverede receptpligtige lægemidler igennem de seneste to år.