18.03.2016

Fortsat stigning i forbruget af blodfortyndende lægemidler i 2015

Et nyt 'MedicinForbrug - Indblik' fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at forbruget af de nye, dyre blodfortyndende lægemidler til forebyggelse af blodpropper fortsat stiger kraftigt.

Sundhedsdatastyrelsen har netop offentliggjort et nyt 'MedicinForbrug - Indblik', der denne gang ser nærmere på forbruget af blodfortyndende lægemidler.

Ibrugtagning af de nye blodfortyndende lægemidler var en af drivkræfterne bag øgede tilskudsudgifter i primærsektoren i 2014. I den nye analyse ser vi nærmere på udviklingen i forbruget og hvorvidt den stigende tendens fortsætter i 2015.

Flere danskere i forebyggende behandling mod blodpropper

Inden for de seneste par år er der godkendt 3 nye lægemidler, kaldet non-vitamin K orale antikoagulantia (NOAKs), som blodpropforebyggende ved hjerterytmeforstyrrelser, hvor warfarin hidtil var standardbehandlingen.

Det samlede antal personer i behandling med enten NOAK eller warfarin er steget fra omtrent 77.000 i 2008 (hvor de første NOAKs kom på markedet) til godt 140.000 i 2015.

Forbruget af blodfortyndende medicin i regionerne

Ser man på fordelingen blandt regionerne, er der også her en stigning i forbruget af NOAKs. Warfarin ligger til sammenligning, relativt stabilt i samme periode i alle regioner, dog med et svagt fald i Region Hovedstaden.

Det totale mængdeforbrug af de blodfortyndende midler i 2015 var størst i Region Nordjylland med 23,3 DDD pr. 1.000 indbyggere.

Læs 'MedicinForbrug - Indblik: Forbruget af blodfortyndende lægemidler stiger fortsat' (PDF)

Find andre lægemiddelanalyser