10.06.2016

Færre er blevet undersøgt for en hjertesygdom i pakkeforløb

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at lidt færre blev undersøgt for hjertesygdom i pakkeforløb i løbet af 1. kvartal 2016 sammenlignet med sidste kvartal. Generelt er flere borgere dog blevet undersøgt i hjertepakkeforløb siden 2013.

Pakkeforløb for hjertesygdom er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med fagfolk, og det er også Sundhedsstyrelsen, der kommenterer på de tal, som Sundhedsdatastyrelsen udarbejder for at følge op på forløbene.

Flere er siden 2013 blevet henvist til et hjertepakkeforløb

I 1. kvartal 2016 var der 5.146 forløb, hvor patienter blev undersøgt for hjertesygdom i pakkeforløb. Til sammenligning var dette tal i 4. kvartal 2015 på 5.716. Dette er et fald på knap 10 procent.

Siden 3. kvartal 2013 er der et stigende antal forløb, dog med nogle udsving over perioden.
Antallet af forløb, hvor der efter undersøgelse for hjertesygdom blev foretaget en operation inden for de anbefalede forløbstider, er lidt lavere i forhold til sidste kvartal, men viser en stigende tendens siden 2013. Her skal man være opmærksom på, at en stor del af patienter med hjertesygdomme udelukkende får medicinsk behandling.

Tabel: Nedre kvartil af andele forløb på landsplan uanset hjerteområde, gennemført inden for anbefalede forløbstider, fordelt på kvartaler. Foregående kvartaler baseres på stationære data. 3.kvartal 2013 til 4. kvartal 2015.

Tal for monitorering af hjerteområdet 1. kvartal 2016

Målt på operationer

Monitoreringen af pakkeforløbene har fokus på de forløb, hvor borgeren bliver opereret inden for de anbefalede forløbstider. I den forbindelse bliver der målt på, hvor mange der bliver opereret inden for de anbefalede antal dage.

I 1. kvartal 2016 er den nedre kvartil uændret siden sidste kvartal på 48 procent. Det betyder, at de anbefalede forløbstider blev overholdt i op til 48 procent af den fjerdedel af patientforløbene, der havde den laveste andel af patientforløb på tværs af hjertesygdom, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider.
Ligeledes svinger den nedre kvartil over perioden med en stigende tendens. Den nedre kvartil er steget fra 27 procent i 3. kvartal 2013 til 48 procent i 1. kvartal 2016 med mindre fald i 4.kvartal 2014 og 2. og 3. kvartal 2015.

Se tallene for hjertemonitoreringen på eSundhed.dk

Sundhedsstyrelsens kommentarer til dette kvartals monitoreringsdata kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan læse mere om de tre pakkeforløb på hjerteområdet.

Læs Sundhedsstyrelsens kommentar til hjertemonitoreringen på sst.dk