16.09.2016

Lidt færre er blevet undersøgt for en hjertesygdom i pakkeforløb

Monitoreringen af hjerteområdet viser, at lidt færre borgere blev undersøgt i et pakkeforløb for hjertesygdom i løbet af 2. kvartal 2016 sammenlignet med sidste år.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i 2. kvartal 2016 var 5.091 forløb, hvor borgere efter henvisning startede undersøgelse i pakkeforløb for specifikke hjertesygdomme.

I 1. kvartal 2016 var der 5.146 forløb, hvor patienter blev undersøgt for hjertesygdom i pakkeforløb. Til sammenligning var dette tal i 2. kvartal 2016 på 5.091, hvilket er på nogenlunde samme niveau som sidste kvartal.

Let fald siden 2013

Siden 3. kvartal 2013 er der en let faldende tendens i antallet af forløb, der undersøges i pakkeforløb, dog med nogle udsving over perioden.

Antallet af forløb, hvor der efter undersøgelse for hjertesygdom blev foretaget en operation er ligeledes nogenlunde på samme niveau i både 1. og 2. kvartal i indeværende år.

Tabel: Nedre kvartil af andele forløb på landsplan uanset hjerteområde, gennemført inden for anbefalede forløbstider, fordelt på kvartaler. Foregående kvartaler baseres på stationære data. 3.kvartal 2013 til 4. kvartal 2015.

Kvartal Nedre kvartil*, procent  Antal forløb i udredning for hjertesygdom**  Antal forløb med operation*** 
3. kvartal 2013 27 4.588 894
4. kvartal 2013 39 5.963 1.089
1. kvartal 2014 36  5.729 933
2. kvartal 2014 42 5.638 1.029
3. kvartal 2014 44 5.598 1.041
4. kvartal 2014 41 6.238 1.171
1. kvartal 2015 48 5.566 1.028
2. kvartal 2015 41 5.243 1.031
3. kvartal 2015 45 5.030 1.155
4. kvartal 2015 48 5.716 1.160
1. kvartal 2016 48 5.146 1.069
2. kvartal 2016 38 5.091 1.080
 Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
*I beregningen anvendes data for hele landet for følgende opgørelser SF4, HF4, UF1A og UF3. Nedre kvartil afgrænser den fjerdedel af patientforløbene med den laveste andel forløb gennemført inden for anbefalede forløbstider fra de 75 procent af forløbene med den højeste andel.
**I beregningen anvendes data for hele landet for følgende opgørelser SA1, UA1 og HF1
.

Færre er opereret inden for den anbefalede tid

I 2. kvartal 2016 er den nedre kvartil lavere end sidste kvartal på 30 procent. Det betyder, at de anbefalede forløbstider blev overholdt i op til 30 procent af den fjerdedel af patientforløbene, der havde den laveste andel af forløb på tværs af hjertesygdomme, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider.

Den nedre kvartil svinger over perioden med en stigende tendens. Den nedre kvartil er steget fra 27 procent i 3. kvartal 2013 til 48 procent i 1. kvartal 2016 med mindre fald i 4. kvartal 2014, 2. og 3. kvartal 2015 samt her i 2. kvartal 2016.

Se tallene for hjertemonitorering på eSundhed.dk

Sundhedsstyrelsens kommentarer til dette kvartals monitoreringsdata kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan læse mere om de tre pakkeforløb på hjerteområdet.

Læs Sundhedsstyrelsens kommentar til hjertemonitoreringen på sst.dk