16.12.2016

Stadig færre undersøges og opereres i forbindelse med hjertepakkeforløb

Monitoreringen af hjerteområdet viser, at færre blev undersøgt for hjertesygdom i et pakkeforløb i løbet af 3. kvartal 2016 sammenlignet med sidste kvartal.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der var 4.222 forløb, hvor borgere efter henvisning startede undersøgelse for hjertesygdom i et pakkeforløb i løbet af 3. kvartal 2016. Dette er færre forløb sammenlignet med tidligere kvartaler.

Fald i antal forløb

Siden 4. kvartal 2013 har der med visse variationer været en faldende tendens i antallet af forløb, hvor en borger er blevet undersøgt for hjertesygdom efter henvisning til pakkeforløb. Ligeledes viser antallet af forløb, hvor borgeren efterfølgende er blevet opereret, en faldende tendens.

Tabel: Nedre kvartil af andele forløb på landsplan uanset hjerteområde, gennemført inden for anbefalede forløbstider, fordelt på kvartaler. Foregående kvartaler baseres på stationære data. 3.kvartal 2013 til 4. kvartal 2015.

Kvartal Nedre kvartil*, procent Antal forløb i udredning for hjertesygdom** Antal forløb med operation***
3. kvartal 2013 27 4.588 894
4. kvartal 2013 39 5.963 1.089
1. kvartal 2014 36 5.729 933
2. kvartal 2014 42 5.638 1.029
3. kvartal 2014 44 5.598 1.041
4. kvartal 2014 41 6.238 1.171
1. kvartal 2015 48 5.566 1.028
2. kvartal 2015 41 5.243 1.031
3. kvartal 2015 45 5.030 1.155
4. kvartal 2015 48 5.716 1.160
1. kvartal 2016 48 5.146  1.069
2. kvartal 2016 38 5.091 1.080
3. kvartal 2016 40 4.222 935
Kilde: Landpatientregisteret 9. maj 2016, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
*I beregningen anvendes tal for hele landet for følgende opgørelser SF4, HF4, UF1A og UF3. Nedre kvartil afgrænser den fjerdedel af patientforløbene med den laveste andel forløb gennemført inden for anbefalede forløbstider fra de 75 procent af forløbene med den højeste andel.
**I beregningen anvendes tal for hele landet for følgende opgørelser SA1, UA1 og HF1.
***I beregningen anvendes tal for hele landet for følgende opgørelser SF2A2, Sf4, UF1A2, UF3 og HF4, hvilket vil sige forløb med kirurgisk behandling.

Færre opereret inden for den anbefalede tid

I 3. kvartal 2016 var den nedre kvartil på 40 procent, hvilket er på niveau med sidste kvartal. Det betyder, at de anbefalede forløbstider blev overholdt i op til 40 procent af den fjerdedel af patientforløbene, der havde den laveste andel forløb på tværs af hjertesygdom, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider.

Den nedre kvartil svinger over perioden med en stigende tendens. Den nedre kvartil er steget fra 27 procent i 3. kvartal 2013 til 48 procent i 1. kvartal 2016 med mindre fald i 4. kvartal 2014, 2. og 3. kvartal 2015 samt i de to sidste kvartaler med henholdsvis 38 og 40 procent.

Se tallene for hjertemonitorering på eSundhed.dk.

Læs mere om monitorering af hjerteområdet.

Sundhedsstyrelsens kommentar til dette kvartals hjertemonitorering kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan læse mere om de tre pakkeforløb på hjerteområdet.

Læs Sundhedsstyrelsens kommentar til hjertemonitoreringen på sst.dk.