14.03.2016

Tal om indlæggelse af nyfødte kan nu findes på eSundhed.dk

I dag kan man for første gang trække Sundhedsdatastyrelsens tal om indlæggelse af nyfødte på eSundhed.dk. Herudover er monitoreringen blevet præciseret.

Kontakt

Christina H. F. Vestergaard E: chhv@sundhedsdata.dk T: 3268 5184

Sundhedsdatastyrelsen (tidligere en del af Statens Serum Institut) opgør hvert halvår tal for, hvor længe nyfødte børn er indlagt på sygehus i forbindelse med fødslen, samt hvor mange nyfødte, der bliver genindlagt på grund af udvalgte årsager efter udskrivning fra sygehuset.

Formålet med monitoreringen er at understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen.

Tal om indlæggelse af nyfødte er flyttet til eSundhed.dk

Tallene om indlæggelse af nyfødte har tidligere været tilgængelige i Excel på Statens Serum Instituts hjemmeside, men fra i dag skal monitorering i stedet findes på eSundhed.dk, som er Sundhedsdatastyrelsens indgang til sundhedsdata.

På eSundhed.dk kan man trække tal for indlæggelsesvarighed, udskrivningstidspunkt og genindlagte nyfødte opgjort på fx bopælsgeografi, fødested, genindlæggelsesårsag og moders paritet.

Med lanceringen af monitoreringen på eSundhed.dk er opgørelsesmulighederne blevet udvidet, så man nu også kan trække tal på sygehusregion, og i den næste monitorering, som kommer april 2016, vil man også kunne trække tal for kommune- og sygehus over hele perioden.

Se tal for indlæggelse af nyfødte på eSundhed.dk

Præcisering af monitoreringsmodellen

Siden monitoreringen blev offentliggjort første gang i 2012, har der været foretaget løbende ændringer i monitoreringsmodellen for at fokusere monitoreringen yderligere i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen.

Monitoreringsmodellen er nu blevet præciseret yderligere i forhold til afgrænsningen af den population, der monitoreres.

Ændringerne medfører:

  • Præcisering i ekskluderingen af hjemmefødte børn fra monitoreringen
  • Børn født på vej til sygehus inkluderes i monitoreringen

Denne ændring har haft betydning for opgørelserne af indlæggelsesvarighed og udskrivningstidspunkt, hvorfor tallene ikke umiddelbart er sammenlignelige med tidligere offentliggørelser.