25.11.2016

KOL-patienter går mere til læge og indlægges mere end andre borgere

To nye analyser fra Sundhedsdatastyrelsen går i dybden med KOL-patienters kontakt med sundhedsvæsenet og omkostningerne til behandling.

Patienter med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er dobbelt så meget i kontakt med egen læge end hele befolkningen. Derudover bliver borgere med KOL indlagt tre gange oftere end alle borgere.

Dette er blot nogle eksempler på resultaterne i to nye analyser fra Sundhedsdatastyrelsen, hvor der er stillet skarpt på KOL-patienters kontakt med sundhedsvæsnet.

KOL er en alvorlig kronisk lungesygdom, som fører til en gradvis nedbrydning af lungerne.

Kontakten med egen læge

I analyserne ses der nærmere på patienternes kontakt med alment praktiserende læge, indlæggelser på sygehuset, medicinforbrug samt udgifter pr. patient – både på landsplan og på regionalt plan.

Ordet ’kontakt’ indebærer, at patienten har kommunikeret med en sundhedsfaglig person enten ved fysisk fremmøde, telefonisk eller via e-mail.

Kontaktmønstret varierer

I analysen ’Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med KOL’ kan man blandt andet læse, at hver alment praktiserende læge i gennemsnit var i kontakt med KOL-patienter 27 gange pr. uge i løbet af 2014.

Antallet af kontakter varierer, hvor de 25 procent af lægerne med flest kontakter med KOL-patienter havde 35 eller flere kontakter pr. uge i 2014, mens de 25 procent af lægerne med færrest kontakter havde under 14 kontakter pr. uge.

Forskellene i omfanget af kontakt på tværs af lægerne kan blandt andet skyldes forskelle i sygeligheden hos de tilknyttede patienter, forskelle på de enkelte ydere eller strukturelle forskelle, såsom tilgængelighed til eksempelvis speciallægepraksis.

Tæt på medicinen

Den anden analyse, ’Borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) – kontakt og medicinforbrug’, går tættere på borgere med KOL, men er afgrænset til borgere over 30 år. Her ses der nærmere på antallet af kontakter og udgifter til behandling pr. borger med KOL.

Analysen viser bl.a., at udgiften til behandlingen af borgere med KOL i 2014 var godt fem gange højere end udgiften pr. borger generelt.

Se analyserne om KOL-patienters kontakt med sundhedsvæsnet

Fakta

Udgangspunkt for analyser

Analyserne tager udgangspunkt i en gruppe på 163.00 borgere med KOL på 30 år eller derover.

Tidligere analyser om diabetes

Tidligere har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet to parallelle analyser, som belyser, hvor ofte patienter med type-2 diabetes er i kontakt med fx læge, speciallæge eller sygehus.

Se analyserne om type-2 diabetes-patienters kontakt med sundhedsvæsnet