26.08.2016

Kræftmistanken starter for det meste hos egen læge

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at lidt over halvdelen af pakkeforløb for kræftområdet blev startet efter en henvisning fra egen læge. Ca. en tredjedel startede efter henvisning fra en sygehusafdeling.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, der er udarbejdet i forbindelse med regeringens nyligt fremlagte Kræftplan IV, viser, at over halvdelen af pakkeforløb for kræftområdet for organspecifikke typer henvises fra egen læge.

Omkring en tredjedel henvises fra anden sygehusafdeling for yderligere udredning og behandling for en funden sygdom.

Analysen ser også nærmere på regionale forskelle samt forløbstider.

Læs analysen 'Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet 2013-2015' (PDF)

Læs mere om analysen på sundhedsdata.dk

Læs også  

Se Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til Kræftplan IV på sst.dk

 

Se regeringens Kræftplan IV på sum.dk (PDF)