31.05.2016

Fortsat mange blev behandlet inden for anbefalede tider i pakkeforløb for kræft

Monitoreringen af kræftområdet viser, at 85 pct. af pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper blev gennemført inden for anbefalede tider i 1. kvartal 2016.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i 1. kvartal 2016 var 4.640 forløb, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for organspecifik kræfttype, er startet behandling for kræftsygdom. Organspecifik kræfttype kunne eksempelvis være kræft i lunge, nyre eller bryst.

I 85 procent af tilfældene skete dette inden for de anbefalede forløbstider.

Tal for monitorering af kræftområdet 1. kvartal 2016

Tre ud af fire har ikke kræft

Alt i alt var der på landsplan i første kvartal af året i alt 31.646 forløb, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse startede udredning for væsentlig mistanke om kræft.

I knap en fjerdedel af forløbene blev kræftsygdommen bekræftet, og patienten blev efterfølgende henvist til behandling for kræftsygdommen.

Færre forløb

I pakkeforløb for alvorlig sygdom var der i 1. kvartal 2016 gennemført lidt over 2.200 forløb, hvilket er omkring 10 procent færre forløb i forhold til sidste offentliggørelse.

Andelen af forløb, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er steget fra sidste kvartal med to procentpoint til 90 procent i 1. kvartal 2016.

Et lille fald for metastaser uden kræfttype

I pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype var der i 1. kvartal 2016 i alt 245, der efter henvisning er startet udredning i opgørelsesperioden, mod 232 i 4. kvartal 2015.

Andelen af forløb, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er faldet med 2 procentpoint fra 4. kvartal 2015 til i alt 92 procent i 1. kvartal 2016.

Se tallene for kræftmonitoreringen på eSundhed.dk

Læs mere om monitorering af kræftområdet