08.09.2016

Flere starter en kræftbehandling inden for de anbefalede tider

Monitoreringen af kræftområdet viser, at 82 pct. af pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper blev gennemført inden for anbefalede tider i 2. kvartal 2016.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, der blandt andet står for monitorering af kræftområdet, viser, at der i 2. kvartal 2016 var 5.067 forløb, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for organspecifik kræfttype, hvilket eksempelvis kunne være kræft i tyk- og endetarm, lunge, nyre eller bryst, er startet behandling for kræftsygdom.

I 82 procent af tilfældene skete dette inden for de anbefalede forløbstider.

Kvartal  Andel forløb inden for standardforløbstid for "samlet tid til behandling", procent  Antal forløb i alt på landsplan
1. kvartal 2013 72 4.264
2. kvartal 2013 73 3.760
3. kvartal 2013 79 4.045
4. kvartal 2013 80 4.447
1. kvartal 2014 84 4.210
2. kvartal 2014 80 4.065
3. kvartal 2014 83 4.273
4. kvartal 2014 82 4.752
1. kvartal 2015 84 4.670
2. kvartal 2015 83 4.353
3. kvartal 2015 85 4.469
4. kvartal 2015 84 4.779
1. kvartal 2016 85 4.640
2. kvartal 2016 82 5.067

Kilde: Landspatientregisteret 28. august 2016, Sundhedsdatastyrelsen
Note: Andel forløb inden for standardforløbstiden for ’samlet tid til behandling’ (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere kvartaler vises med data fra første offentliggørelsestidspunkt.

Tre ud af fire har ikke kræft

Alt i alt var der på landsplan i andet kvartal af året i alt 31.791 forløb, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse startede udredning for væsentlig mistanke om kræft.

I knap en fjerdedel af forløbene blev kræftsygdommen bekræftet, og patienten blev efterfølgende henvist til behandling for kræftsygdommen.

Flere gennemførte forløb for alvorlig sygdom

I pakkeforløb for alvorlig sygdom var der i 2. kvartal 2016 gennemført lidt over 2.451 forløb, hvilket er omkring 10 procent flere forløb i forhold til sidste offentliggørelse.

Andelen af forløb, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er faldet fra sidste kvartal med tre procentpoint til 87 procent i 2. kvartal 2016.

Mindre udsving for metastaser uden kræfttype

I pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype var der i 2. kvartal 2016 i alt 236, der efter henvisning er startet udredning i opgørelsesperioden, mod 245 i 1. kvartal 2016.

Andelen af forløb, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er faldet med 2 procentpoint fra 1. kvartal 2016 til i alt 90 procent i 2. kvartal 2016.

Læs mere:

Se tallene for kræftmonitorering på eSundhed.dk

Læs mere om monitorering af kræftområdet