30.11.2016

Nye tal om behandling inden for anbefalede tider i pakkeforløb for kræft

Monitoreringen af kræftområdet viser, at 83 procent af pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper blev gennemført inden for anbefalede tider i 3. kvartal 2016.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i 3. kvartal 2016 var 4.297 forløb, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for kræftområdet for organspecifik kræfttyper, hvilket eksempelvis kunne være kræft i tyk- og endetarm, lunge, nyre eller bryst, er startet behandling for kræftsygdom. Dette er færre end sidste kvartal, men på niveau med antallet af forløb i tidligere 3. kvartals tal. Der kan derfor være tale om en variation i løbet af året.

I 83 procent af tilfældene skete dette inden for de anbefalede forløbstider.

Kvartal Andel forløb inden for standardforløbstid for 'samlet tid til behandling', procent   Antal forløb i alt på landsplan
1. kvartal 2013 72  4.264
2. kvartal 2013 73 3.760
3. kvartal 2013 79 4.045
4. kvartal 2013 80 4.447
1. kvartal 2014 84 4.210
2. kvartal 2014 80 4.065
3. kvartal 2014 83 4.273
4. kvartal 2014 82 4.752
1. kvartal 2015 84 4.670
2. kvartal 2015 83 4.353
3. kvartal 2015 85 4.469
4. kvartal 2015 84 4.779
1. kvartal 2016 85 4.640
2. kvartal 2016 82 5.067
3. kvartal 2016 83 4.297
Kilde: Landspatientregisteret 12.november 2016, Sundhedsdatastyrelsen
Note: Andel forløb inden for standardforløbstiden for ’samlet tid til behandling’ (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere kvartaler vises med data fra første offentliggørelsestidspunkt.

Tre ud af fire har ikke kræft

Alt i alt var der på landsplan i tredje kvartal af året 28.172 forløb, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse startede udredning for væsentlig mistanke om kræft.

Svarende til tidligere kvartaler blev kræftsygdommen bekræftet i knap en fjerdedel af forløbene, og patienten blev efterfølgende henvist til behandling for kræftsygdommen.

Flere forløb

Der blev gennemført 2.351 pakkeforløb i 3. kvartal 2016, hvor patienten blev undersøgt for alvorlig sygdom som også kunne være kræft. Dette er 10 procent flere forløb i forhold til sidste offentliggørelse.

Andelen af forløb, der blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er steget fra sidste kvartal med knap to procentpoint til 88 procent i 3. kvartal 2016.

En mindre stigning i antallet af forløb for metastaser uden kræfttype

I pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype blev der i 3. kvartal 2016 gennemført 252 forløb, der efter henvisning startede udredning i opgørelsesperioden, mod 236 forløb i 2. kvartal 2016.

Andelen af forløb, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er steget med seks procentpoint fra 2. kvartal 2016 til i alt 96 procent i 3. kvartal 2016.

Læs mere:

Se tallene for kræftmonitorering på eSundhed.dk

Læs mere om monitorering af kræftområdet