29.02.2016

Stadig flere blev behandlet for kræft i pakkeforløb inden for anbefalede forløbstider

I dag offentliggøres data for monitoreringen af pakkeforløb for kræftområdet 4. kvartal af 2015. 84 procent blev behandlet inden for anbefalede forløbstider.

Kontakt

Monitoreringsmodellen for pakkeforløb for kræftområdet er blevet anvendt siden efteråret 2012. De kvartalsvise data er blevet offentliggjort tretten gange.

Formålet med opfølgningen er at holde øje med, i hvor høj grad patienter bliver udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider, når de indgår i et pakkeforløb for kræftområdet. Tiderne er angivet i beskrivelserne af pakkeforløbene for kræftområdet.

I 4. kvartal 2015 blev 32.825 pakkeforløb startet, hvor borgerne blev undersøgt for, om de havde en organspecifik kræftsygdom. Det er knap 10 procent flere end i det foregående kvartal. I cirka 25 procent af forløbene førte undersøgelserne til, at patienten fik en kræftdiagnose - eller at der fortsat var begrundet mistanke om kræft. Det er fortsat cirka 3 ud af 4 udredningsforløb, hvor den begrundede mistanke om kræft blev afkræftet.

Flere i behandling for kræft i 4. kvartal 2015

Monitoreringen viser også, hvor mange der blev behandlet for kræft i et pakkeforløb - og hvor stor en del af tilfældene, hvor behandlingen starter inden for den anbefalede forløbstider i perioden.

I 4. kvartal 2015 var der 4.779 forløb, hvor borgeren efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper startede behandling for en kræftsygdom. I 84 procent af forløbene blev behandlingen sat i gang inden for de anbefalede forløbstider i perioden. Det er således det største antal forløb siden starten af denne monitorering, hvor borgeren modtager behandling inden for de anbefalede forløbstider i perioden end i tidligere kvartal.

                                 Andel forløb inden for standardforløbstid for 'samlet tid til behandling', procent   Antal forløb i alt på landsplan 
1. kvartal 2013 72  4.264
2. kvartal 2013 73  3.760
3. kvartal 2013 79  4.045
4. kvartal 2013 80  4.447
1. kvartal 2014 84  4.210
2. kvartal 2014 80  4.065
3. kvartal 2014 83  4.273
4. kvartal 2014 82  4.752
1. kvartal 2015 84  4.670
2. kvartal 2015  83  4.353
3. kvartal 2015  85  4.469
4. kvartal 2015  84  4.779

Kilde: Landspatientregisteret 9. februar 2016, Sundhedsdatastyrelsen
Note: Andel forløb inden for standardforløbstiden for ’Samlet tid til behandling’ (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere kvartaler vises med data fra første offentliggørelsestidspunkt.

Ligeledes indgår nogenlunde det samme antal borgere i pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype i forhold til sidste opgørelse, der efter henvisning er startet udredning i pakkeforløbet i opgørelsesperioden. Antal forløb var 241 i sidste kvartal mod 232 forløb i dette. Dog har der været en svag stigende tendens i antallet af forløb siden 4. kvartal 2013. Andele forløb inden for de anbefalede forløbstider er svingende over kvartalerne med en svag stigende tendens siden 2. kvartal 2014. Andelen af forløb, der efter at være henvist starter udredning i pakkeforløbet inden for de anbefalede forløbstider, er faldet fra 96 procent i 3. kvartal 2015 til 94 procent i 4. kvartal 2015. Dette betyder dog, at der er en stigende tendens i antallet af forløb, der gennemføres inden for de anbefalede forløb siden 4. kvartal 2013.

For diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom indgår knap 20 procent flere forløb i forhold til sidste offentliggørelse. Andelen af forløb, der gennemføres inden for de anbefalede forløbstider, er på nogenlunde samme niveau siden 1. kvartal 2015. Dette betyder, at der siden 1. kvartal 2015 er flere forløb, der udredes i pakkeforløbet inden for de anbefalede forløbstider.

Pakkeforløbene på kræftområdet har været gældende siden 2008. Vejledningerne beskriver det anbefalede forløb for patienter, der har begrundede symptomer på kræft. Pakkeforløbsbeskrivelserne angiver forløbet fra patienten henvises til sygehus med henblik på udredning og behandling, med angivelse af de anbefalede forløbstider for det ukomplicerede forløb samt beskrivelse af efterbehandling og efterfølgende forløb.

Se tallene for monitorering af kræftområdet på eSundhed.dk

Læs mere om kræftmonitoreringen på sundhedsdatastyrelsen.dk