13.05.2016

Landspatientregistreret går ind i tilbudsfasen

Sundhedsdatastyrelsens udviklingsprojekt for Landspatientregisteret (LPR3) går nu ind i tilbudsfasen i forbindelse med, at de fem prækvalificerede tilbudsgivere i dag modtager udbudsmaterialet.

Landspatientregisteret skal fremtidssikres og tilpasses således, at det kan afspejle forholdene på sundhedsområdet så godt som muligt.

For at sikre den bedst mulige løsning på udvikling, drift og vedligeholdelse af Landspatientregistreret (LPR), har Sundhedsdatastyrelsen arbejdet på 3. version, LPR3, af registeret.

Udbudsmaterialet for den nye LPR-løsning er i dag sendt til de tilbudsgivere, der er prækvalificeret til at deltage. Udbuddet skal sikre opbygningen af den fremtidssikrede model af registeret således, at den kan håndtere de fremtidige behov for indberetninger.

Landspatientregistret er et af de helt centrale sundhedsdataregistre i Danmark. Registreret anvendes på tværs af hele sundhedsvæsnet i staten, regioner, kommuner til kvalitetsudvikling og styring.

Læs mere om Landspatientregisteret