18.08.2016

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin

Ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at det samlede antal af personer, som indløser ADHD-medicin, har ligget stabilt siden 2012. Samtidig viser opgørelsen, at der er større forskelle kommunerne imellem.

Forbruget af ADHD-medicin varierer meget fra kommune til kommune, viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene stammer fra det nye MedicinForbrug Indblik om forbruget af lægemidler til behandling af ADHD.

Især blandt kommunerne i Region Midtjylland og Region Sjælland, er der mange – både børn og voksne – som køber ADHD-medicin.

Når det gælder børn og unge, har Odsherred Kommune den største andel (28,6 pr. 1.000 indbyggere). Og for voksnes vedkommende er det især Struer Kommune, som har den største andel (11,4 pr. 1.000 indbyggere).

Andelene for de kommuner med få brugere skal dog tages med forbehold, da andelene vil ændre sig væsentligt, hvis der kom bare én person mere eller mindre med i opgørelsen.

Det samlede forbrug

I den nye opgørelse får man et overblik over den seneste udvikling i udskrevet ADHD-medicin.

Her kan man blandt andet se, at det samlede antal af personer som indløser ADHD-medicin har ligget stabilt siden 2012, dog med en lille stigning i 2015.

I 2015 indløste ca. 41.600 personer mindst én recept på medicin til behandling af ADHD, svarende til 7,4 pr. 1.000 indbyggere, og i gennemsnit indløste de 8,7 DDD pr. 1.000 indbyggere.

Opgørelsen fra Sundhedsdatastyrelsen viser også, at der generelt var flere voksne (26.454), som købte ADHD-medicin end børn (15.162) i 2015.

Læs 'MedicinForbrug - Indblik: Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin (PDF)

Find andre lægemiddelanalyser på sundhedsdatastyrelsen.dk