13.12.2016

Nye tal for salget af lægemidler fra apotek – 3. kvartal 2016

Sundhedsdatastyrelsen følger løbende forbruget af lægemidler, og nu er tallene for lægemidler solgt på apotek for 3. kvartal 2016 tilgængelige på eSundhed.dk. Dyk også ned i kvartalets topscorere.

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tallene for salget af lægemidler fra apotek for 3. kvartal 2016, og tallene er tilgængelige på eSundhed.dk.

Træk de nye tal fra 3. kvartal 2016 på eSundhed.dk

Hent og læs 'MedicinForbrug - Overblik: 3. kvartal 2016' (PDF)

Faldende mængdesalg af blodtrykssænkende medicin

Derudover offentliggøres det nyeste ’MedicinForbrug – Overblik’, som giver et overblik over de ti lægemiddelgrupper med den største ændring i omsætning eller forbrug i forhold til samme kvartal det foregående år.

Her ses det eksempelvis, at lægemidler med enalapril er på listen over lægemidler med størst ændring i mængdesalg for dette kvartal.

Enalapril anvendes ofte til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesvigt.

Der ses i dette kvartal et fald i mængdesalget af enalapril på 2 mio. DDD (definerede døgndoser) sammenlignet med 3. kvartal sidste år.

Hvad kan det skyldes?

Faldet i mængdeforbrug kan formentlig tilskrives patentudløb i 2010 på præparatet Cozaar, som indeholder det aktive stof losartan.

Losartan anvendes ligesom enalapril til behandling af forhøjet blodtryk, og forbruget af dette middel har været stigende i samme periode siden patentudløbet, sandsynligvis grundet samtidig introduktion af nye billigere versioner (generika).

’MedicinForbrug ‐ Overblik: 3. kvartal 2016’ omhandler også:

  • Direkte faktor Xa hæmmere (blodfortyndende midler)
  • Midler til sænkning af blodsukker, ekskl. insuliner (diabetes)
  • Fentanyl (smertestillende)
  • Sertralin (antidepressive midler)
  • Insuliner og analoger til injektion, langtidsvirkende (diabetes)
  • Midler mod epilepsi
  • Antipsykotiske midler
  • Simvastatin (forhøjet kolesterol)
  • Enalapril (forhøjet blodtryk/ hjertesvigt)
  • Gestoden og ethinylestradiol (p-piller)

Håndkøbslægemidler, der også må sælges uden for apotek, er ikke med i tallene.