10.02.2016

Nye tal over salget af lægemidler fra apotek i 4. kvartal 2015

Sundhedsdatastyrelsens kvartalsvise opgørelse over medicinforbruget er nu opdateret med tal for 4. kvartal 2015 - og er udvidet til også at indeholde tal for antal personer pr. kvartal.

Sundhedsdatastyrelsen (tidligere Statens Serum Institut) følger løbende forbruget af lægemidler, og nu er tallene for lægemidler solgt på apotek i 4. kvartal 2015 tilgængelige på eSundhed.dk.

Som noget nyt er statistikken på esundhed.dk udvidet til også at indeholde opgørelse over antal personer pr. kvartal.

Samtidig offentliggøres det opgjorte kvartals 'MedicinForbrug Overblik', som giver et overblik over de 10 lægemiddelgrupper, der har haft størst ændring i omsætning eller forbrug i 4. kvartal 2015 i forhold til året før.

Lægemiddelsalget i 2015

Den samlede omsætning af apoteksforbeholdte lægemidler i primærsektoren i 2015 er på niveau med den, der blev set i 2014 og 2013. I 1. kvartal 2015 lå omsætningen lidt højere end 1. kvartal 2014, mens de øvrige kvartaler har ligget på niveau med de samme kvartaler i 2014. Det ser ikke ud til, at tendensen med stigende omsætning af apoteksforbeholdte lægemidler er fortsat igennem hele 2015.

’MedicinForbrug ‐ Overblik: 4. kvartal 2015’ omhandler også:

  • Antipsykotiske midler
  • Midler mod blodpropper
  • Antidepressive midler
  • Midler til sænkning af blodsukker, ekskl. Insuliner (diabetes)
  • Penicilliner (antibiotika)
  • Atorvastatin (forhøjet kolesterol)
  • Pantoprazol (mavesår)
  • Gestoden og ethinylestradiol (3. generations p-piller)
  • Clopidogrel (blodfortyndende)
  • Sertralin (SSRI)

Se 'MedicinForbrug Overblik: 4. kvartal 2015' (PDF)

Læs mere om statistikken og se ældre udgaver af MedicinForbrug Overblik

Håndkøbslægemidler der også må sælges uden for apotek er ikke med i tallene.