23.09.2016

Sådan er danskernes regionale kontakt med sundhedsvæsnet

'Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2015' kan nu læses og giver et billede af danskernes kontakter med sygehusene og lægebesøg fordelt ud på regionalt niveau.

Kontakt

Anders Jørgen Jensen E: ajj@sundhedsdata.dk T: 2230 8329

Sundhedsdatastyrelsens publikation ’Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2015’ er nu klar til at blive nærstuderet.

Her finder man tal på alt fra danskernes indlæggelser og ambulante besøg på offentlige og de private sygehuse, til konsultationer hos speciallæger og meget andet.

Som noget helt nyt offentliggøres også antal sengedage på psykiatri-området. Eksempelvis var patienter, der blev udskrevet fra en indlæggelse i psykiatrien i 2015, gennemsnitligt indlagt i 19,5 dage.

Nøgletallene er udarbejdet på baggrund af Landspatientregistret og Sygesikringsregistret.

De er vist i tidsserier fra 2009 til 2015 og er opgjort på lands- og regionsniveau.

Læs mere og find 'Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2015'