12.05.2016

Ny leder i Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen styrker Forskerservice med ansættelsen af en ny leder, som bl.a. skal strømline sagsgangene og gøre sagsbehandlingstiderne kortere.

Pr. 1. maj 2016 er Vibeke Gaardsholt ansat som sektionsleder af Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen. Den nye sektionsleder er 47 år, uddannet cand. polit. og kommer fra en stilling som chef for direktionssekretariatet i Dansk Byggeri.

Det seneste års tid har Forskerservice arbejdet intenst med at få nedbragt en større arbejdspukkel i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne.

Derfor bliver én af de førstkommende opgaver for den nye sektionsleder også at se nærmere på, om sagsgangene kan strømlines yderligere, så ansøgningerne fremover kan behandles hurtigere. Derudover skal hun stå i spidsen for en ny strategi for Forskermaskinen.

Læs om Forskerservice

Samarbejde og forventninger

Afdelingschef for Dataformidling og Forskerservice, Jan Poulsen, ser frem til samarbejdet med Vibeke Gaardsholt:

Vibeke kommer til os med 13 års ledererfaring, og det vil komme os til gavn. Da vi er en ny styrelse under opbygning, er det særlig vigtigt med ledere, der tydeligt kan vise vejen frem til det fælles mål. Nu, hvor vi er tæt ved at have tavlen visket ren i forhold puklen af gamle sager, skal vi have gjort Forskerservice endnu stærkere til at møde de krav, forskerne stiller til os fx i forhold til forskermaskinerne. Og her er jeg sikker på, at Vibeke vil være garant for, at vi kommer i mål.

Jan Poulsen

Den nye sektionsleder ser selv frem til et frugtbart samarbejde med Sundhedsdatastyrelsens kunder i sundhedsvæsnet og naturligvis også med medarbejdere og kolleger i resten af styrelsen.

Det er en meget vigtig opgave, som Forskerservice løser, og jeg glæder mig til at være en del af den fortsatte udvikling af sektionen.

Vibeke Gaardsholt