12.10.2016

Se de seneste tal om salget af nye lægemidler i Danmark

Sundhedsdatastyrelsens statistik over salget af nye lægemidler er nu opdateret med tal for 2. kvartal 2016. Samtidig er opgørelsen nu udvidet med værdier for alder og køn.

Sundhedsdatastyrelsen har netop opdateret sin statistik over salget af nye lægemidler, så man nu kan se tal til og med juni 2016.

Samtidig er statistikken udvidet til også at indeholde data om alder og køn.

Værdierne for alder er dannet ud fra den alder, personen havde ved første receptkøb, og der er beregnet en medianalder, nedre kvartil og øvre kvartil for alle personer i hele perioden, hvor lægemidlet har været markedsført. Samtidig er andel kvinder beregnet for hele perioden.

Se salget måned for måned

I statistikken kan man danne sig et overblik over, hvilke nye lægemidler, der er kommet på markedet, og hvordan salget af de nye lægemidler udvikler sig fra måned til måned.

I dette kvartal er der eksempelvis kommet Lixiana (blodfortyndende middel), Enstilar (hudmiddel mod psoriasis) samt Xadago (middel mod Parkinsons sygdom) på markedet.

Se tallene på eSundhed.dk