20.05.2016

Projekt peger på nye veje til digitalt samarbejde om patienter

Der er behov for at gå nye veje i det digitale samarbejde, hvis sygehusene, den kommunale sygepleje og almen praksis skal samarbejde bedre om patienter med komplekse sygdomsforløb. Det viser et projekt, som Sundhedsdatastyrelsen har deltaget i.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsen har været en del af det fællesoffentlige afklaringsprojekt ’Digital understøttelse af komplekse, tværgående patientforløb’, der netop har offentliggjort sine anbefalinger.

Projektet har haft til formål at finde frem til de udfordringer, som sundhedsaktører, patienter og pårørende oplever i samarbejdet om komplekse patienter på tværs af sektorer, samt finde frem til mulige løsninger for et bedre digitalt samarbejde på sundhedsområdet.

Projektet har inddraget patienter, pårørende, praktiserende læger og ansatte i kommuner og på hospitaler. Mange patienter og pårørende har nemlig i dag en oplevelse af, at det er op til dem selv at bringe vigtige informationer fra den ene sundhedsaktør til den anden, og at der i bund og grund ikke rigtig er nogen, der har det fulde overblik over deres sygdomsforløb.

Se projektets sammenfatning og anbefalinger (PDF)

En af afklaringsprojektets anbefalinger - én fælles digital aftalekalender - vil blive udviklet og afprøvet som et første skridt mod et samlet overblik over patientens aftaler som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, der blev offentliggjort den 12. maj 2016.

Fakta

Fællesoffentlig styregruppe

Projektet har haft en fællesoffentlig styregruppe med deltagelse af Sundheds- og Ældreministeriet, KL, Danske Regioner, Digitaliseringsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, PLO og MedCom (observatørstatus).