07.09.2016

Sundhedsdatastyrelsen overtager ledelse af Sundhedsdataprogrammet

Direktør ser frem til en tættere integration med Sundhedsdatastyrelsens aktiviteter, når Sundhedsdataprogrammet lægges ind under styrelsens portefølje og organisation.

Sundhedsdatastyrelsen overtager pr. september 2016 Sundhedsdataprogrammet, som siden sin etablering i 2014 rent fysisk har befundet sig på styrelsens matrikel på Amager, og hvor ansatte fra Sundheds- og Ældreministeriet samt Sundhedsdatastyrelsen har arbejdet sammen om programmet.

Selve ledelsen af Sundhedsdataprogrammet overgår nu til Sundhedsdatastyrelsens direktør, Lisbeth Nielsen, fra Sundheds- og Ældreministeriet, og programmet og dets medarbejdere indgår fremover organisatorisk i styrelsen.

Innovativ måde at tænke data på

Direktør Lisbeth Nielsen ser frem til den nye forankring:

"Sundhedsdataprogrammet er på nuværende tidspunkt godt inde i sin anden bølge, der handler om at aktivere data til nye og bedre anvendelser. Derfor er det helt naturligt for den videre proces, at programmet kommer endnu tættere på styrelsens øvrige aktiviteter. Udover at sikre fremdrift for programmet vil vi også drive den interne transformation af Sundhedsdatastyrelsens data, produktionsjobs og funktioner til den nye platform, som vil betyde samarbejde med resten af vores organisation. Sundhedsdataprogrammet er en innovativ måde at tænke sundhedsdata og samarbejde på, som kommer til at have en afgørende rolle at spille i fremtiden, og det er vi stolte over at få lov til at stå i spidsen for".

Program i ny afdeling

Rent organisatorisk kommer Sundhedsdataprogrammet til at ligge i et nyt fælles Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram (SALS).

Centret ledes af afdelingscheferne Lise-Lotte Teilmand og Malene Højsted Kristensen, der også udgør programledelsen for Sundhedsdataprogrammet.

Fakta

Om Sundhedsdataprogrammet

Sundhedsdataprogrammet er et nationalt udviklingsprogram med fokus på udvikling af IT-infrastruktur og samarbejde omkring brug og deling af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner. Ambitionen er at få et mere datadrevet sundhedsvæsen til gavn for hele samfundet, både når der skal opdages sygdomme tidligere, når den kliniske behandlingskvalitet skal forbedres, og når der skal skabes mere sundhed for pengene.