02.09.2016

Sundhedsdatastyrelsen beklager hændelse med mail

Direktør udtaler beklagelse over, at en borger ved en fejl fik tilsendt en anden borgers aktindsigt og dermed også personfølsomme oplysninger.

En borger har ved en fejl fra Sundhedsdatastyrelsens hovedpostkasse fået tilsendt sin egen og en anden borgers aktindsigt, som indeholdt personfølsomme oplysninger.

Dette er sket på grund af en menneskelig fejl, hvor der blev indsat forkert adresse i en mail fra den postkasse, som Sundhedsdatastyrelsen benytter sig af til at sende sikker post ud til bl.a. borgere.

Begge borgere har været i dialog med Sundhedsdatastyrelsen, og den forkerte modtager har bekræftet, at mailen nu er slettet. Sundhedsdatastyrelsen har over for begge borgere beklaget, at det overhovedet kunne ske.

Samtidig er der strammet op for procedurerne, så hele processen med at sende aktindsigter ud fra Sundhedsdatastyrelsens hovedpostkasse er forkortet, og der fremefter kommer færre hænder på mails ud af huset. Dette for at mindske risikoen for fejl.

Stor fokus på sikkerhed

Direktør Lisbeth Nielsen beklager hændelsen og understreger, at det er vigtigt med en stærk sikkerhedskultur, hvor både medarbejdere og ledere kender til risikoprocesser og tager det op, når de ser risici i arbejdsgangene.

"En hændelse som denne må bare ikke ske, når vi har med borgernes følsomme data at gøre. Derfor har det været nødvendigt at stramme op på procedurerne efter denne hændelse".

Hun slår samtidig fast, at Sundhedsdatastyrelsen har sikkerhed for borgernes data som en af sine allervigtigste opgaver.

Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde har i dag varslet en ekstern gennemgang af både ministeriets og de fem styrelsers håndtering af personfølsomme oplysninger.