05.10.2016

Gode idéer til brug af data i Sundhedsdataprogrammet søges

Sundhedsdataprogrammet indkalder projektidéer inden den 11. oktober. Projektidéerne skal tage udgangspunkt i programmets eksisterende data, men skal tænke nyt.

Sundhedsdataprogrammet, der er et nationalt udviklingsprogram med fokus på udvikling af it-infrastruktur og samarbejde omkring brug og deling af sundhedsdata på tværs af både stat, regioner og kommuner, har brug for input til, hvor aktører i sundhedsvæsnet ser nye muligheder.

Sundhedsdatastyrelsen har allerede sendt opfordringer bredt ud i sundhedsvæsnet om at give bud på projekter, men alle er velkomne til at være med. Og man kan nå det endnu.

Der indkaldes projektidéer frem til 11. oktober, hvorefter Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet vil udvælge de ideer, der skal arbejdes videre med.

Idéerne skal være en del af programmets tredje bølge, som påbegyndes i starten af 2017.

Bruge data, der er der

Overskriften for projektidéerne er ’bedre brug af eksisterende data’.

Følgende data betegnes som eksisterende data Sunddataplatformen til de nye projektideer: LPR, DUAS, Venteinfo, Patologiregistret, Dødsårsagsregistret, Register over genoptræning efter sundhedsloven, Tvang i psykiatrien, Lægemiddelstatistikregistret og Register for udvalgte kroniske sygdomme (RUKS).

Derudover bliver to registre med andre nationale registeransvarlige end Sundhedsdatastyrelsen lagt på platformen: CPR fra Social- og Indenrigsministeriet samt DREAM fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Vigtigt for udvælgelsen af mulige projekter er først og fremmest, at de skal kunne realiseres inden for den gældende lovgivning. Derudover er relevans for de politisk prioriterede områder, fx sammenhængende sundhedsvæsen etc., udbredelse/bredde af projektet, kvalitet samt effekt vigtige områder for evt. godkendelse.

Fakta:

Bud på projektideer skal sendes til Signe Munk Jensen, simj@sundhedsdataprogrammet.dk inden 11. oktober 2016 inden kl. 12. Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet, der består af repræsentanter fra Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen, vil 21. november 2016 udvælge de projektideer, der skal arbejdes videre med.

 Læs om Sundhedsdataprogrammet hos Sundheds- og Ældreministeriet

Fil

Indsend din projektidé

Hvis du har en projektidé, skal du udfylde skabelonen og sende den til simj@sundhedsdataprogrammet.dk.

Skabelon til projektidéer til Sundhedsdataprogrammet (Word)