26.10.2016

Nu går vurderingen af sundhedsdata-projektidéer i gang

Sundhedsdatastyrelsen har modtaget i alt 29 projektidéer til Sundhedsdataprogrammet fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer, tænketanke og sundhedsprofessionelle. Projektideerne skal nu vurderes.

Der er indkommet i alt 29 projektidéer til Sundhedsdataprogrammet på baggrund af Sundhedsdatastyrelsen indkaldelse af projektidéer. Disse er kommet fra bl.a. borgere, virksomheder, interesseorganisationer, tænketanke og sundhedsprofessionelle.

- Vi er rigtig glade for de mange bud på mulige idéer til Sundhedsdataprogrammet den korte frist til trods. Nu kommer det spændende arbejde med at dykke ned i de enkelte projektbeskrivelser. Jeg glæder mig især over, at feltet af indsendere er så bredt, da det er vigtigt med input fra flere vinkler for at skabe så godt et slutprodukt som overhovedet muligt, siger Sundhedsdatastyrelsens direktør, Lisbeth Nielsen.

Ideer skal prioriteres

Projektidéerne vil blive præsenteret for Sundhedsdataprogrammets referencegruppe og styregruppe. Så er det op til styregruppen at prioritere et antal projektidéer, og herefter igangsættes arbejdet med at konkretisere projektidéerne til egentlige afgrænsede delprojekter.

De færdige projektidéer vil indgå under paraplyprojektet ’ID2: Bedre formidling og præsentation af data’ i 3. bølge af Sundhedsdataprogrammet, som igangsættes primo 2017.

Fakta:

Det er afgørende for realiseringen af visionen om bedre sundhed gennem bedre brug af data, at Sundhedsdataprogrammet udvikler og leverer sundhedsdata, som er efterspurgt blandt borgere, sundhedspersonale eller beslutningstagere i sundhedsvæsnet. Derfor har Sundhedsdatastyrelsen haft indkaldt gode idéer til projekter, der kan understøtte arbejdet med brug af sundhedsdata.

Læs nyhed om ønsker til projektidéer