16.12.2016

Monitoreringstal for udredningsretten for 3. kvartal 2016

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør nu tal for 3. kvartal 2016 fra monitorering af udredningsretten.

Kontakt

Anders Jørgen Jensen E: ajj@sundhedsdata.dk T: 2230 8329

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt, dvs. afdække hvilken behandling, borgeren skal tilbydes eller have afkræftet mistanken om sygdom, inden for 30 dage efter henvisning (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Sundhedsdatastyrelsens monitorering indeholder opgørelser af:

  • udredningsforløbenes varighed og andel udredningsforløb inden for fristen på 30 dage (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015)
  • andel udredningsforløb, hvor udredningsplan er udarbejdet inden for fristen på 30 dage (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015)

Som et supplement til monitoreringen er desuden opgjort:

  • andelen af patienter, som efter endt udredning har ret til udvidet frit sygehusvalg efter 30 dages ventetid på behandling, ud af alle patienter med ret til udvidet frit sygehusvalg
  • andelen af patienter, som efter endt udredning har ret til udvidet frit sygehusvalg efter 60 dages ventetid på behandling, ud af alle patienter med ret til udvidet frit sygehusvalg

Tallene er opgjort særskilt for henholdsvis somatiske og psykiatriske patienter.

Læs mere om monitorering af udredningsretten på sundhedsdata.dk

Se tallene fra monitoreringen på eSundhed.dk

Det skal understreges, at tallene skal fortolkes med varsomhed, da de bygger på en ny moniteringsmodel samt registreringspraksis i regionerne, som fortsat er under indfasning.