02.06.2016

Sådan håndterer man patientoplysninger mest sikkert

Sundhedsdatastyrelsen udgiver nu en vejledning om, hvordan patientoplysninger skal og kan håndteres hos sundhedsvæsnets parter med udgangspunkt i eksisterende lovkrav og teknologiske muligheder.

Det er det øgede samarbejde mellem regioner, kommuner og praktiserende læger, der gør det nødvendigt med en vejledning, der kan fortælle, hvordan lovgivningen skal fortolkes, og hvordan lovkrav og best practice kan implementeres.

Vejledningen skal på den ene side sørge for, at borgernes følsomme oplysninger bliver behandlet så sikkert som muligt, og på den anden side også være med til at sikre, at sundhedspersonalet kan bruge de teknologiske muligheder, der er til rådighed.

Det er meningen, at vejledningen skal bruges af de informationssikkerheds- og dataansvarlige i sundhedsvæsnet, og den kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside, hvor det samtidigt vil være muligt for at stille spørgsmål og kommentere på vejledningen.

Derudover er det planlagt, at der i løbet af efteråret 2016 i et samarbejde mellem Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner og KL vil blive afholdt seminarer om udvalgte emner fra vejledningen.

Fremover vil en redaktionsgruppe årligt revidere indholdet i vejledningen, fordi lovændringer og udviklingen i teknologi naturligt vil kræve justeringer.
Bag vejledningen står i øvrigt repræsentanter fra bl.a. regioner, kommuner, praktiserende læger samt Sundhedsdatastyrelsen.

Hent vejledningen om informationssikkerhed (PDF)

Læs mere om vejledningen