29.09.2016

Patienter venter nu i kortere tid på operation og psykiatrisk udredning

To nye opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsen viser fald i de erfarede ventetider i perioden 2009-2015 på både operation og psykiatrisk udredning.

Kontakt

Signe Marie Louise Klausen E: smsh@sundhedsdata.dk T: 3063 5861

Der er på landsplan sket et fald i den gennemsnitlige reelle ventetid for opererede patienter i perioden fra 2009-2015 fra 66 dage til 48 dage. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, der i to opgørelser nu ser nærmere på de erfarerede ventetider på både operation samt på psykiatrisk udredning i 2015.

Indenfor det psykiatriske område ventede patienter gennemsnitlig 22 dage i 2015 på at komme til udredning, hvor man i 2009 havde en ventetid på 67 dage.

Regionale forskelle

Opgørelserne viser også regionale forskelle i ventetid på operation. I 2015 var den højeste gennemsnitlige ventetid i Region Nordjylland på 66 dage, hvor de laveste ventetider ses i Region Midtjylland og Region Syddanmark med henholdsvis 39 og 44 dage på operation.

Samtidig kan man også se en stor variation i ventetiden i de forskellige operationsgrupper. Længst venter patienter eksempelvis på operationer ved ’Øje og øjenomgivelser’ med en gennemsnitlig ventetid på i alt 76 dage på landsplan.

Børn og unge venter kortere

Indenfor det psykiatriske områder viser opgørelserne, at den erfarede ventetid for børn og unge at komme til udredning er faldet fra 67 dage i 2009 til 22 dage i 2015. For voksne har ventetiden i den samme periode været mere stabil på mellem 25 og 43 dage i gennemsnit.

For børn og unge er ventetiden i 2015 længst for diagnoserne ’Autisme’ og ’ADHD’ med ventetider på henholdsvis 24 og 26 dage på landsplan. Kortest venter patienter på udredning for ’Spiseforstyrrelser’ på 18 dage.

Voksne har kortest ventetid ved ’Skizofreni’ og ’Spiseforstyrrelser’ med 22 dage og længst ved ’ADHD’ med 30 dage.

Læs mere og se analyserne 'Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015' og "Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015'