Nyheder 2016

18.08.2016

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin

Ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at det samlede antal af personer, som indløser ADHD-medicin, har ligget stabilt siden 2012. Samtidig viser opgørelsen, at der er større forskelle kommunerne imellem.

10.06.2016

Færre er blevet undersøgt for en hjertesygdom i pakkeforløb

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at lidt færre blev undersøgt for hjertesygdom i pakkeforløb i løbet af 1. kvartal 2016 sammenlignet med sidste kvartal. Generelt er flere borgere dog blevet undersøgt i hjertepakkeforløb siden 2013.

20.05.2016

Flere overlever kræft

Nye tal fra Cancerregisteret viser, at stadigt flere danskere overlever en kræftsygdom.

20.05.2016

Projekt peger på nye veje til digitalt samarbejde om patienter

Der er behov for at gå nye veje i det digitale samarbejde, hvis sygehusene, den kommunale sygepleje og almen praksis skal samarbejde bedre om patienter med komplekse sygdomsforløb. Det viser et projekt, som Sundhedsdatastyrelsen har deltaget i.